Kanaliseringar från Universum
2019-03-02 Kapten XIA Det är med stor glädje vi kan meddela att vi nu kan påbörja besöken på våra skepp för människorna. Vi på skeppen har förberett besöken lång tid nu och vi har även förberett människorna så att det är riskfritt att gå ombord på våra skepp. Människorna har börjat sin uppstigning i högre takt än vad vi hade trott och detta medför att vi nu kan förbereda för besöken inom en mycket snar framtid. Nedstigningen med skeppen till Jorden kommer att börja inom en snar tid och innan dess kan människorna ha besökt våra skepp i atmosfären för att få en uppfattning om vilka vi är innan nedstigningen till Jorden. Människorna har öppnat för de nya energier som har kommit till Jorden och mottagit dessa väldigt väl. Uppstigningen till högre sekvenser och medvetenhet blir allt mer påtaglig för de flesta människor. Vi på skeppen ser med stor glädje hur många människor nu lyser med ett allt större ljus och vi ser med stolthet hur detta växer alltmer. Nya avslöjanden kommer att bli mer vanliga och många människor kommer att bli berörda av dessa förändringar som nu måste komma upp till ytan. Det kan tyckas som om det blir värre och värre med tråkiga händelser på planeten men dessa tråkigheter och avslöjanden är nödvändiga för Jorden och människorna med den rensning som sker över hela planeten. Vi ser även att människorna kommer närmare varandra och finner stöd och vänskap i detta skede. Det betyder att uppstigningen går snabbare för Moder Jord på hennes resa till högre frekvenser. Människorna hjälper till med uppstigningen för Moder Jord och för människorna själva. Vi är väldigt glada för denna kontakt ang våra meddelanden till människorna som behöver veta hur utvecklingen går både för Moder Jord och människorna själva. Lev i kärlek till varandra och er själva. Kapten XIA med besättning Stort tack och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
11
2019-03-07 Kapten XIA Det är med stor glädje som vi kan meddela att människorna har stigit i medvetandehöjning pga de energier som träffar Jorden. Människorna tar emot dessa energier bättre och bättre. Vi på skeppen tycker att det ska bli så roligt och spännande att få träffa er människor på våra skepp inom en snar framtid. Förberedelserna på skeppen för er människor pågår fortlöpande och det är viktigt att allt går enligt planerna. Moder Jord har nu stigit ytterligare en frekvens i sin uppstigning som dessutom människorna har hjälpt henne med. Det höjer även människorna till en högre frekvens. Människorna har även börjat höja sin sekvens till en högre medvetandenivå pga den höjda kraften av energierna som träffar Jorden. Vi galaktiker som ligger strax utanför atmosfären ser med glädje att hela befolkningen har höjt sin medvetandenivå och det betyder att många människor är medvetna om Jordens resurser och dess förmåga att försöka hela och rensa från låga energier till högre energier som gagnar hela befolkningen. Vi kan konstatera att det verkligen går framåt för människorna och det är en stor glädje för oss galaktiker att få den bekräftelsen. Vi hjälper gärna till med stöd och visdom om det skulle behövas. Det är med stor glädje vi har denna kontakt för meddelande till människorna om hur läget är på Jorden just nu. Vi kommer att meddela fortsättningsvis för människorna ang deras uppstigning. Lev i kärlek till er själva och till varandra. Kapten XIA och besättningen Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
2019-03-11 Kapten XIA Det är med en stor glädje att vi kan meddela att nu är det klart med förberedelserna ang människornas besök på våra skepp. De människor som är intresserade att besöka våra skepp kan telepatiskt och med rätt avsikt be att få komma ombord på våra skepp. Människorna fortsätter sin uppstigning med hjälp av de energier som nu träffar Jorden och som är väldigt kraftfulla kärleksenergier. Stora förändringar kommer att ske på Jorden och även för människorna. Det betyder att människorna måste ta tag i sin uppstigning med att höja sin förmåga att älska er själva och även andra människor. Att visualisera att Jorden är en fantastisk plats att leva på med de önskningar ni skulle vilja ha för er planet och för Moder Jord. Vi galaktiker ser med stor förundran på er människors förmåga och uthållighet att fortsätta arbeta för Moder Jord och människorna själva. Ljusarbetarna arbetar och vägleder människor på deras väg mot högre sekvenser. Vi är oerhört glada för denna kontakt vi har ang våra meddelanden som kan nå ut till människorna för information om hur det går med den fortsatta uppstigningen. Älska er själva och andra människor. Det är ni värda. Kapten XIA med besättning Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
2019-03-20 Kapten XIA Det är med stor glädje vi kan meddela att människorna har börjat ta till sig de starka energier som träffar Jorden just nu. Många människor har börjat ta kontakt med de varelser och etniteter som cirkulerar runt Jorden. Det är väldigt glädjande för oss galaktiker som arbetar för människornas uppstigning att få bevittna detta. Det kommer mer och mer av de starka kärleksenergierna till Jorden och de kan uppfattas som en fantastisk lycka och glädje men även sorg, nedstämdhet för de som inte har vaknat upp från den tredimensionella verkligheten. De flesta människor har däremot börjat vakna för en ny verklighet för Jorden och därmed fått en högre frekvens och medvetenhet. Vi på skeppen vill verkligen betona vikten av att fortsätta påverka de människor som ännu inte har vaknat. Det blir en väldig chock för dessa människor när skiftet har gått igenom till en ny medvetenhet och verklighet. Det kan även kännas förvirrande för ljusarbetare som har kommit längre i uppvaknandet. Vila mycket och var i nuet för att underlätta förändringarna som nu inträffar över hela Jorden. Det är med stor glädje vi har kunnat meddela människorna om uppstigningens fortsatta utveckling genom denna kanal och att få fortsätta med detta så länge det är nödvändigt att nå ut till människorna. Var i kärlek och varande Kapten XIA med besättning Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
2019-04-11 Kapten XIA Det har hänt en del med människornas uppstigning till en högre sekvens av medvetande. De flesta människor har vaknat till en annan verklighet och med den en annan dimension dvs från tredje dimensionen till femte dimensionen. Det innebär att det blir en annan verklighet än tidigare. Tiden går snabbare och det nuvarande är mer verkligt än tidigare p.g.a de starka energier som träffar Jorden just nu. Många människor kan känna av olika symptom i form av trötthet, smärtor m m. men det är övergående. Vi på skeppen arbetar även med GAIA:s uppstigning som nu har höjts till en ny dimension och frekvens med människornas hjälp. Ljusarbetarna och ljuskrigarna m fl. har verkligen gjort ett fantastiskt arbete med uppstigningen för Moder Jord och även för de människor som ännu inte har vaknat helt. Det är mycket arbete som fortfarande behöver göras av er människor med att ni ska sprida ert ljus till platser där det fortfarande är en mörk energi som råder. I de områden det behövs ljusare energier skicka ert ljus till dessa platser i världen och det räcker med att ni tänker er en annan verklighet för denna del av världen för att lysa upp och transformera de mörka energierna till ljuset. Vi galaktiker hjälper gärna till med detta arbete men det är ni människor som måste höja dessa områden till en ljusare plats. Det räcker med er empati och kärlek till dessa platser. Visualisera gärna hur er värld ska vara i era egna önskningar av planeten GAIA. Det ni önskar i kärlekens tecken, det får ni för det är ni värda. Kärleksenergierna fortsätter att strömma in över Jorden och de är väldigt kraftfulla. Alla känner av dem och en del kan känna sig väldigt fria och i en speciell fridfull känsla medan andra kan känna minnen som dyker upp som kan vara obehagliga. Dessa minnen ska upp till ytan för att transformeras bort till ljuset. Allt gammalt tredimensionellt ska försvinna bort och för att omvandlas till ljuset. Det kan vara smärtsamt att uppleva men betrakta dessa minnen för vad de är och skicka dem vidare till ljuset. Vi är glada för denna kanalisering ang människornas uppstigning som kommer människorna till del för information. Var i kärlek till er själva och varandra. Med kärlek kapten XIA och besättning Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
12
13
14
15