Kanaliseringar från Universum
2019-01-21 Kapten XIA Det är med stor glädje vi kan meddela att människorna nu har tagit sig till en högre nivå av sekvenser och många människor mediterade under natten till den 21 januari. Det kommer att betyda att allt fler kan ha möjlighet att följa med Moder Jord till en högre dimension. Varje gång vi på skeppen har till tillgång till och kan medverka till en bättre och snabbare övergång för människorna är det en stor seger för oss. Vi kan verkligen säga att det har skett en stor förändring med uppstigningen för människorna. Det är även en mycket stor glädje att få meddela att vi nu har möjlighet att gå ned på Jorden och vi har även blivit klara med den energi som fordras för oss på skeppen för att vi ska kunna mötas. Våra energier kan nu lättare anpassas till era dimensioner. Vi kommer att meddela när det kan bli aktuellt. När vi har möjlighet att träffa er alla. Det är en stor seger. Efter denna stora händelse med de nya energierna som kommer med stor kraft genom portalen till Jorden kommer många av er att känna en stor glädje och lycka men även känna sorg för att nu blir allting annorlunda. Det är med stor uppmärksamhet vi följer och observerar människorna hur ni kommer att reagera känslomässigt med de förutsättningar ni har. Dessa energier kommer att fortsätta att komma till Jorden och även bli allt starkare. Vi har observerat att ni kan ta emot dessa bättre och bättre som är en förutsättning för att höja sig till en högre sekvens. Fortsätt att leva i kärlek som är det enda sanna. Älska varandra villkorslöst och framför allt er själva. Lev i varande för Moder Jord och alla levande varelser på Jorden. Med kärlek. Kapten XIA och besättningen I tacksamhet… I kärleksfull tjänst… JAG ÄR
6
2019-01-28 Kapten XIA Det är med en stor och glädjande nyhet att nu kan vi verkligen gå ned på Jorden med våra skepp. Eftersom alla hinder har minimerats kan vi nu äntligen visa oss för människorna. Människorna kommer att få information ang detta innan vi går ned och det kan betyda att vi så småningom kan bli mer uppenbara för människorna. Vi fortsätter att arbeta med uppstigningen för människorna och det har blivit en förändring i energierna som har blivit ytterligare mer intensiva. Detta sker successivt eftersom era kroppar måste anpassa sig till dessa kraftfulla energier. Just nu arbetar många galaktiker med att förbereda besök från er ljusarbetare ang samtal om råd och förslag till ett samarbete med er människor. Det är mångas önskemål att få träffa er för att få information om er människor så att det finns ett samförstånd och för att vi alla ska få en ömsesidig kontakt i fortsättningen. Vi kommer alla att vara multiuniversella varelser som endast vill ha fred och bra relationer till varandra. Det vore en fantastisk tanke att detta kunde manifesteras i verkligheten i framtiden. Framtiden för Terra Nova (Jorden) kommer att bli en ny planet där Jupiter blir nästa sol. Terra Nova går in till Plejadernas stjärnsystem och därmed till en ny dimension. De människor som vill följa med Planeten till en högre dimension måste börja bestämma sig om de vill följa dessa kärleksenergier och öppna sina hjärtan för kärleken för att ha möjlighet att följa med. Det är dags att börja tänka efter vad man vill. I annat fall kommer de människor som inte vill följa med att vara kvar i den 3- dimensionella matrisen tills de har öppnat upp sina hjärtan till högre sekvenser. Vi är glada att vi kan kanalisera på detta sätt för att människorna ska få veta vad som händer härnäst. Med kärlek. Kapten XIA och besättningen Stort tack kapten XIA. JAG ÄR
2019-01-30 Kapten XIA Nu har vi äntligen kommit till en slutsats där vi kan meddela att vi nu har kommit överens med att alla kan komma ombord på våra skepp. Människorna har höjt sig så pass att vi kan mötas på samma villkor och det ska bli så fantastiskt roligt. Sekvenserna har höjts upp till den 4:e dimensionen för de flesta människor och det betyder att vi nu kan mötas. I den nya dimensionen kan även människorna ge en mer medvetenshöjande reaktion på verkligheten och det betyder att Moder Jord har fått mycket hjälp av sina barn på planeten Terra Nova att höja sig till den femte dimensionen. Det betyder väldigt mycket för hela Universum och även för de människor som verkligen vill följa med planeten till en högre dimension. Vi på skeppen ser med stor förundran på människornas förmåga att verkligen åstadkomma detta med ljusarbete och visioner hur man vill att Jorden ska fungera i framtiden. Människorna har fått en annan verklighetsuppfattning och klarhet allteftersom energierna strömmar till Jorden. Energierna är kärlekstsunamin som kommer att fortsätta så länge det behövs. Vi kan endast se på hur människorna stiger i sekvenser för att så småningom kunna kommunicera med oss galaktiker och det gör oss så väldigt glada och tacksamma. Ni människor har gjort storverk för planeten Terra Nova och för hela Universum med er osvikliga vilja att hjälpa varandra och Moder Jord till uppstigning. Många unga människor har börjat försöka påverka de äldre med att se den förstörelse som har åsamkats Moder Jord och det kommer att manifesteras i fortsättningen. Det har även påbörjats en beredskap med att ljusarbetare nu skall kunna besöka våra skepp och få träffa galaktiker som inte är så lika er människor. Vi kommer så småningom att landa på Jorden och då är det bra om ni känner till oss redan innan vi går ned. Vi vill er endast väl och människorna behöver vår hjälp för att rena och hela planeten som ni människor inte klarar av på egen hand. Det är med stor glädje vi ser fram emot att träffa er människor och att ha denna kontakt för att kunna meddela er människor om hur uppstigningen framskrider. Med kärlek. Kapten XIA och besättningen. I tacksamhet… I kärleksfull tjänst… JAG ÄR
8
7
9
10