Litteratursida
En förtröstan om framtiden för livet på Jorden i den Gyllene Tidsåldern Utgiven: 16 december 2022 Sidor: 52 Beskrivning: En förtröstan om framtiden Med sorgen kommer även insikten om livets oändliga möjligheter att fortfarade vara en varelse som växer i sin upplevelse. Att känna sin inre visdom och försöka få en förklaring över livets skede är även en förtröstan till en större verklighet än vad som just ter sig. Det är förlåtelsens och försoningens tid med starka förnimmelser inför framtiden och med en förståelse och medkänsla i dessa händelser. Att känna saknad och tomhet efter en älskad varelse är en bekräftelse på en sann kärlek och ska vara en känsla av närhet, trots att endast en tunn väv som skiljer. Alla som lämnar Jorden till andra sidan väven är hela tiden med oss och ser allt som händer på Jorden och i våra liv, även om vi inte kan se dem själva. Att känna sorg och saknad är en välsignelse och en kärlek som ingen kan ta ifrån oss. Att gå inom sig och känna detta är ett sätt att gå vidare i livet med vetskapen om att man är älskad från andra sidan väven.
Den Gryende Planeten i den Gyllene Tidsåldern Utgiven: 4 oktober 2022 Sidor: 208 Beskrivning: Den Gryende Planeten i den Gyllene Tidsåldern handlar om Jorden i sin uppstigning till en högre dimension och med en ny placering i Universum i förhållande till solen. Denna bok är även en komplettering till, ”Andligheten genom livens oändliga kretslopp”. Det är en stor händelse i denna tid då ett nytt spel som avser en högre dimension för alla levande varelser på Jorden och som ersätter det gamla spelet i den tredje dimensionen. Alla människor är inte så medvetna om denna förändring till en högre dimension även om de flesta har känt att vibrationen i världen och för dem själva har förändrats. Samhället har blivit hårdare och kampen mot sjukdomar och restriktioner har förändrat alla till att bli mer medvetna om sig själva. Det nya spelet i den högre dimensionen blir en stor förändring i livet för de människor som vill och kan följa med i denna uppstigning. Det blir ett betydligt lättare liv med alla förutsättningar i ekonomi, medicin och boende för alla i samhället. Med andra ord en ny tid i en ny värld.
Andligheten genom livens oändliga kretslopp Utgiven: 4 april 2022 Sidor: 316 Beskrivning: Denna bok är en beskrivning om tiden innan uppstigningen till en ny tid och en ny värld i en högre dimension. Det långa experimentet som människorna har fått gå igenom för sin andliga utveckling i många inkarnationer av liv på Jorden, avsåg att öka människornas känsla för villkorslös kärlek och medkänsla för sig själva och andra. Det har tagit väldigt lång tid och detta experiment har utvecklats alltmer våldsamt och med allt fler mörka varelser som har intagit planeten som de trodde var för sin egen vinning. Det är en väldigt liten del av befolkningen som har haft en aning om vad som händer i världen och i Universum. På sista tiden har däremot många höjt sin medvetenhet och vibration för att förstå att i denna tid med nedstängningar och virus, måste det finnas en orsak med allt detta som har hänt de sista åren. Att ha fått en tid för eftertanke om sitt fortsatta liv i detta kaos av negativa energier har ändå givit många en positiv och efterlängtad paus från den yttre världens olika händelser. De flesta människor har höjt sin vibration och befinner sig för det mesta i den fjärde dimensionen, men det är väldigt beroende på hur människor känner i sina känslor vilket betyder att den största delen är rädsla och ilska över sin situation eller för andra människor. På det sättet skiftar många fortfarande mellan den tredje och fjärde dimensionen beroende på sin medvetenhet och som påverkar hela mänskligheten. Alla människor strävar efter att höja sin andlighet i de liv de inkarnerar till. Jorden har alltid varit en planet med mycket svåra liv eftersom allt är bortglömt om var man kom ifrån innan man inkarnerade. Dessutom har alla skrivit ett kontrakt om vad detta liv skulle innebära, det vill säga man valde sina föräldrar, syskon etcetera och detta var för att alla ville uppleva sin separation från Källan. Livet på Jorden är en skola. Allt som händer i livet, på gott och ont är en lärdom. Detta har utvecklat människorna mycket genom livens oändliga kretslopp med mognad och andlighet. De har lärt sig känna villkorslös kärlek och medkänsla för sig själva och andra och som har visat vilken vilja de har för att hjälpa andra människor som befinner sig i svår nöd i andra länder med medel för att de ska få ett lättare liv. Livet på den nya Jorden blir därför väldigt annorlunda eftersom det stora experimentet är över och människorna är fria att leva sina liv för sin egen skull på sina egna villkor om man inte inverkar på någon annans bekostnad. Det blir ett liv med ren luft, hav och jord och framför allt en fredlig värld. När Ledarna i världen är överens om att ha en fredlig värld för människornas bästa kommer miljöförstöringarna att upphöra. Freden är något som alla människor har önskat som den viktigaste faktorn och med det kommer miljöarbetet att vara en självklarhet för alla människor.