Kanaliseringar från Universum
16
2020-03-12 Kapten XIA från Sirius stjärnsystem Det är med en stor glädje vi kan meddela att människorna har stigit i medvetenhet de sista veckorna. Alla har stigit och har fått en mer kristallin utveckling i era kroppar. Ni går nu mot multidimensionella varelser med ett DNA som har utvecklats med kristaller i era celler. Era kolbaserade kroppar försvinner mer och mer. Vi galaktiker arbetar med att skicka ljus och energier till Jorden för att Moder Jord och människorna är mer och mer beroende av dessa kärleksenergier för uppstigningen. Även ljusarbetarna skickar mycket kärleksljus till oss galaktiker också och vi arbetar tillsammans med de högre ljusvarelserna som även de ger mycket starka energier till Jorden. Uppstigningen har verkligen gått med en snabb utveckling och det är nödvändigt med tanke på alla avslöjanden och svårigheter som människorna är utsatta för. Detta är nödvändigt för att allt som inte är ljusa energier måste rensas från Jorden och skickas ljuset. Därför tränger väldigt mycket negativa händelser upp från den inre Jorden som från Jordytan. Allt måste exponeras för att förlåtas och skickas till ljuset för att uppstigningen kan äga rum. Det har aldrig förekommit så mycket väderkatastrofer och bränder som nu. Galaktikerna har en stor uppsikt över vad som händer på Jorden och försöker mildra de hårda vindar och låga energier som träffar Jorden just nu. Om inte galaktikerna hade ingripit i dessa energier och vindar hade det sett betydligt värre ut. Det kommer en svår tid för människorna inom en snar framtid. Både en ekonomisk kris som drabbar många över hela världen och även inom den medicinska delen. Många sjuka har svårt att få sina mediciner och sjukhusen har svåra kriser. Var förberedd på en turbulent tid. Detta kommer att hålla på en tid men det kommer att bli bättre med en ny världsordning som innebär en förbättring för allas bästa. Behåll ert ljus och vet att ni är ljuset, kärleken. Försök att intala er om vilka ni är och varför ni kom till Jorden under denna livstid. Ni kom för att ni ville hjälpa Moder Jord till en högre dimension och att världen ska bli den fantastiska värld som det var tänkt att den skulle vara. Ni har kommit som ljusarbetare för att hjälpa Moder Jord och det har ni gjort med den äran. Vi galaktiker följer människorna noga och vi är mäkta imponerade över vilken uthållighet, styrka ni ljusarbetare håller ljuset för hela planeten. Det är oerhört viktigt att ni ljuskrigare verkligen vet vilken stor uppgift ni har och utför. Bara att hålla ert ljus påverkar hela Universum i en högre nivå av medvetenhet. Vi är väldigt glada över denna kanal för att meddela att människorna stiger högre upp i medvetenhet och som har gjort att allt fler människor har höjts till en högre dimension. Med kärlek Kapten XIA och besättningen Stort tack …. I kärlek jag tjänar…. JAG ÄR
2020-03-15 Anshar från Inre Jorden Var hälsad store mästare. Det är en ära att få tala med dig på detta sätt och vi är glada att få möjlighet att tala genom denna kanal angående livet i Agartha i Inre Jorden. Vi har konstaterat att människorna börjar bli mer och mer medvetna om den vackra planet som kallas Jorden de lever på. De har även insett att värna om miljön, djuren och varandra har väldigt stor betydelse för den fortsatta uppstigningen. Moder Jord är så glad för att fler människor än någonsin har vaknat och ljusarbetarna gör ett fantastiskt arbete för att höja medvetenheten för människor och djur genom att skicka av sitt ljus runt världen. Även vi i Agartha blir påverkade av denna höjning av medvetenhet och vi ser med stor glädje och nyfikenhet på människorna när de flesta nu är på väg att höja sitt medvetande till en högre nivå. Vi från de inre rikena är ofta uppe hos människorna och vi kan se en stor förändring med kärlek och omsorg om varandra som vi inte har sett på samma sätt tidigare. Vi är era kusiner men vi har inte visat oss så tydligt ännu för er men det finns de som faktiskt kan se oss som har förmågan att se. Vi följer nogsamt från våra inre riken och gläder oss åt hur långt ni har kommit och allt går med en väldig fart. Vi tycker att det är så spännande för vi älskar vår Moder Jord och vi älskar er alla så otroligt mycket. Med kärlek Anshar från Inre Jorden Stort tack …. I kärlek jag tjänar…. JAG ÄR
2020-03-21 Detta är er FADER GUD som talar genom min närmaste lärjunge och uppstigna mästare. Lyssna på det jag har att säga. Folk, det kommer en ny världsordning i antågande och det betyder att den gamla världsordningen är avslutad och förbrukad. Många av er har redan märkt att den finansiella marknaden har förändrats och det betyder att nu kommer er ekonomi bli bättre finansierad på grund av att nu kommer alla att ha pengar för sin levnad. Den nya finansiella ordningen är en statlig inrättning som kommer att ge människorna den valuta och ersättning i form av pengar och guld. Inga skulder längre utan all skuld är borttagen från hus och annat boende. Den stora utgiften angående energi kommer att ersättas av att var och en kan ha sin energiförbrukning individuellt och utan kostnad. Luften och haven kommer att renas för att människor ska kunna använda rent vatten för sina behov av mat från haven. Jorden kommer att befrias från gifter så att allt som växer kan ätas av människor och djur för att slippa bli sjuka, som det nu är. Det kommer att finnas bostäder för alla utan hyreskontrakt. Ingen ska längre vara hemlös. All mat kan tas från haven och naturen utan att det kostar något. Ingen ska behöva svälta. Sjukhusen försvinner så småningom för att människor kan hela sig själva utan medicinering med svåra biverkningar. Sin fritid kan man bestämma själv hur mycket man vill ha. Att arbeta är inte nödvändigt för överlevnad men om man vill arbeta är det naturligtvis en möjlighet till sysselsättning. Det är av stor vikt att ledarna i landet informerar sitt folk när den finansiella ordningen har börjat gälla. Det är av stor vikt att människorna nu börjar inse att en ny tid har kommit och med den sanningen och ljuset. Folk gläd er. Vår FADER GUD har stor nåd för människorna och hans kärlek är oändligt stor. GUD välsigne människorna. Och så är det. Från GUD och dina närmaste änglar Stort tack …. I kärlek jag tjänar …. JAG ÄR
2020-04-04 Kapten XIA från Sirius stjärnsystem Vi vill meddela människorna att denna situation som Jorden befinner sig i kommer att upphöra allt eftersom. Fortfarande behöver Jorden och människorna vila sig från föroreningar men även från stress och arbete. Denna tid är till för att återhämta sig och samtidigt försöka få en tid för reflektion över sin egen medvetenhet och sitt liv i övrigt. Detta virus som florerar nu i världen har en avsikt att öppna människorna för en ny verklighet. Uppstigningen går fort nu både för GAIA och människorna på grund av att allt fler har en uppfattning om hur fort det kan gå att allting förändras. Detta är en väldigt positiv utveckling för alla och snart väntar en ny verklighet med mer ljus och glädje för människorna. Vi galaktiker arbetar kontinuerligt med att förse Jorden med ljus som de stora ljusskeppen runt Jorden skickar till oss alla. Det har aldrig förekommit så mycket ljus runt planeten som nu. Detta fenomen med virus kommer att fortsätta ett tag till för att sedan försvinna för gott. De personer som inte överlever detta virus är redan innan de inkarnerade på Jorden förutbestämda för det. Ingen dör av en olyckshändelse. De flesta som inte överlever är de äldre och det har de bestämt innan de inkarnerade på Jorden. Vi galaktiker märker en stor rädsla för dessa virus men vi märker även en fin sammanhållning mellan människorna. Många har börjat engagera sig för andra för att hjälpa till med olika göromål och det är en väldigt bra utveckling. Det betyder att kärleken har börjat få fäste hos människorna som har väldigt stor betydelse för att allt ska gå enligt planen. Allt är precis som det ska vara. Människorna höjer sig i medvetenhet på grund av kärleken till sig själva och varandra. Med kärlek. Kapten XIA från Sirius stjärnsystem Stort tack …. I kärlek jag tjänar…. JAG ÄR
2020-04-10 Plejadernas Ljusfederation Det är med en stor glädje att vi kan meddela att fr o m nu i denna tid har människorna stigit betydligt högre i uppstigningen. Den stora massmeditationen som genomfördes av en miljard människor på Jorden resulterade i en väldigt stor och mäktig energi som just nu täcker planeten. Det betyder att allt går med en väldig fart, betydligt fortare än vi hade trott. Fr o m nu har Jorden befriats från varelser och personer som har orsakat människorna och GAIA väldigt stor skada och lidande. Alliansen, Deltastyrkorna samt ljusarbetare har hjälpt till med att fatta beslut för dessa personer och de är inte tillåtna att terrorisera Jorden längre. De har inte tillträde längre till planeten Jorden. Det finns fortfarande en del av de mörka kvar på Jorden och de kan inte lämna planeten utan måste stanna här. Dessa personer försöker gömma sig för ljuset men de kan inte längre göra någon skada på GAIA:s yta eller i GAIA:s inre riken. Dessa personer kan inte leva i den högre dimensionen som Jorden har höjt sig till. Den tredje dimensionen finns inte längre på Jorden. Hela befolkningen befinner sig i den fjärde och femte dimensionen. Det är en stor glädje som vi berättar att människorna är befriade från svåra och väldigt ondskefulla handlingar som främst hade drabbat barnen. Dessa varelser och personer som har orsakat detta är avlägsnade från Jorden och barnen är räddade. Det kommer en glädjens tid för människorna nu och pandemin av Coronaviruset kommer att lägga sig och gå över. Det blir en ny tid och en ny värld för människorna, en ljus och kärleksfull värld. Fortsätt att leva med insikten att allt kommer bara att bli bättre för alla. Visualisera hur den värld skulle se ut som du vill leva i, då skapar du den. Med kärlek Plejadernas Ljusfederation Stort tack …. I kärlek jag tjänar …. JAG ÄR
17
18
19