Kanaliseringar från Universum
11
12
2019-12-08 Kapten XIA från Sirius stjärnsystem Det är med stor glädje vi ser att människorna har börjat förstå att en ny verklighet har förankrat sig. De flesta människor har känt av förändringarna som har skett på Jorden i form av att tiden går betydligt snabbare och det beror på alla kärleksenergier som träffar Jorden just nu. Det har blivit ljusare även om det upplevs som om det aldrig har varit så mörkt som nu på Jorden. Alla dessa avslöjanden som världen upplever är en nödvändighet att alla ska få höra om. Alla dessa hemskheter som drabbar människorna i avslöjanden måste komma upp till ytan för att sedan transformeras till ljuset för förlåtelse och förståelse. Även de människor som står bakom dessa händelser som har orsakat många människors lidande för sin egen vinnings skull behöver förlåtelse och förståelse. Många av dessa människor har återvänt till ljuset och det är av stor vikt att kunna förlåta och se det som ett avslutat kapitel för världen. Ljuset har kommit till Jorden för att stanna och det arbetas mycket bakom kulisserna för att allt ska gå efter den Gudomliga planen för Jorden. Många galaktiker som kommer från andra stjärnsystem och som ligger i atmosfären i sina otaliga skepp arbetar febrilt med att skicka ljus och kärleksenergier till Jorden och människorna. Det är väldigt starka energier som kommer och många människor kan komma att känna av dessa energier i form av olika symtom men var säkra på att det är för allas bästa. De galaktiker som skickar dessa ljus- och kärleksenergier är varelser från de högre frekventa nivåerna i Universum. De är här för att hjälpa Moder Jord och människorna att höja sin frekvens från den tredimensionella frekvensen till de fjärde- och femte dimensionella frekvenserna. En stor förändring kommer mycket snart att inträffa då en stråle som är på uppbyggande från den stora centralsolen att träffa Jorden. När strålen träffar Jorden blir allt levande förändrat på Jorden och människorna går in i en annan verklighet. Det kan vara väldigt förvirrande och skrämmande för de personer som inte har haft någon aning om vad Jorden har utvecklats till och inte vill att Jorden ska vara förändrad i en högre frekvens, det vill säga medvetenhet för alla människor. Dessa människor reagerar på den frekvens de har i medvetenhet och behöver få vägledning och rådgivning från ljusarbetare som arbetar på Jorden för att kunna gå vidare i livet. Det är väldigt viktigt att vara förberedd på denna händelse och vara starkt förankrad i Jorden. Acceptera och ta emot denna stora energivåg som drabbar allt levande. Många kan uppleva förvirring och rädsla. Andra kan bli euforiska av lycka, beroende på vilken medvetenhet de befinner sig i då händelsen inträffar. Vi är väldigt glada för denna kanal som ger oss möjlighet att informera människorna i vilken uppstigning Jorden och människorna befinner sig i. Lev i varande, älska er själva och varandra. Kapten XIA med besättning Stort tack …. I kärlek jag tjänar…. JAG ÄR
13
14
15
2019-12-29 Anshar från Inre Jorden Uppstigningen för människorna och för GAIA har stigit med raketfart de senaste månaderna. Det är verkligen vi ser detta med glädje i inre rikena på Jorden. Vi har börjat märka att allt fler människor har sett oss uppe på Jordytan och vi rör oss mer och mer bland er. Vi är ju era kusiner kan man säga och vi är så glada om vi kan få kontakt mer och mer ju högre ni människor stiger i frekvens. Vi kommer från den nionde dimensionen och ni behöver ha lite mer av högre frekvens för att se och höra oss men en del av er som är uppstigna lite mer kan faktiskt se oss. Det är en fantastisk tid vi lever i just nu och även om det fortfarande förekommer en del störningar av sådant som måste komma upp till ytan för att skickas till ljuset så är glädjen över denna tid så stor bland oss i de inre rikena. Vi gläder oss med vår älskade GAIA att allt går precis så som det är tänkt och väldigt många människor har börjat se Jorden på ett annat sätt, ett ljusare sätt för en lättare tillvaro. Våra riken i den inre Jorden är så full av fantastiska färger. De är lite djupare än de är på Jordytan och vi njuter varje dag av de vackra träden, blommorna vi har. Snart kommer ni att kunna besöka oss i våra riken och vi ser verkligen framemot det. Vi har vårt eget Universum kan man säga med egen sol, måne, hav och sjöar. Höga berg och djupa dalar, ungefär som på Jordytan. Det som skiljer oss från er värld är saknaden av stress och prestationer. Vi skapar det vi behöver utan att det behöver kosta något och även vår mat tar vi från naturen, allt finns. Människorna kommer även de att kunna göra detta när Jorden har gått upp helt i den femte dimensionen. Människorna har fått vänta länge på detta sätt att leva med allt som redan finns i naturen och att skapa sitt liv med allt det innebär själva med deras egen kraft och medvetenhet. Allt är möjligt. Människorna kommer att upptäcka hur mycket lättare livet blir att leva när all kunskap kommer att ges till människorna med hjälp till energi och andra nödvändiga behov för miljön exempelvis. Vi är glada för att vi har fått tala genom denna kanal och ge människorna meddelanden om hur långt de har kommit i sin uppstigning från den tredje dimensionen till den femte dimensionen och allt går med en rasande fart. Anshar med kärlek Stort tack…. I kärlek jag tjänar…. JAG ÄR
2020-01-18 Plejadernas Ljusstyrka Det är en stor glädje för oss att meddela att människorna har stigit högt i medvetenhet och det har gått med en rasande fart. Vi galaktiker som befinner oss i atmosfären i tusen och åter tusental bevittnar hur ljuset på Jorden har ökat de senaste veckorna. Efter vintersolståndet står planeterna Saturnus och Pluto i resonans med varandra vilket innebär att de astrologiska tidslinjerna är i resonans med varandra. Människorna kommer att få se mycket aktivitet på himlen inom en snar framtid. Det kommer att öka under hela året 2020. Många starka energier skickas till Jorden oavbrutet och det ljuset är avsett till vissa speciella människor som ska skicka detta ljus vidare över Jorden tillsammans med sitt eget ljus. Samtidigt som ljuset skickas över världen uppmanas alla att bejaka ljuset och avsluta verksamheter som inte gagnar människorna utan är av en avsikt att skada människor för att tjäna på det för egen vinning. Galaktikerna hjälper till att skicka ljus till Jorden för att underlätta för ljusarbetarna som gör ett fantastiskt arbete med att även bidra med ljus till galaktikerna i atmosfären. Det mörka som har varit så medvetet och påverkat mänskligheten på ett så negativt sätt är avslutat. Det är mycket som fortfarande måste rensas från det mörka men att visualisera en levande, ljus och vacker värld betyder mycket att det går fortare med uppstigningen för människorna än någonsin. Snart kommer det att klargöras för människorna som en predikan från vår herre GUD den allsmäktige att en ny värld och framtid är i antågande. Människorna måste vakna för att inse att nu har ljuset segrat på Jorden och det är ingenting som kan ändra på det. Det är oåterkalleligt. Från och med nu är det ljuset som kommer att lysa mer och mer över Jorden. Det är en glädjefull tid som nu kommer att fortsätta att öka hela tiden i styrka. Även om det kan kännas som om det aldrig har varit mörkare så var säkra på att ju mörkare det är desto närmare är ljuset för att stanna. Vi är glada för att kunna meddela människorna hur de har kommit i sin uppstigning och medvetenhet genom denna kanal. Älska er själva och alla andra ljusarbetare, för att det är ni alla. Plejaderna Stort tack ….. i kärlek jag tjänar….. JAG ÄR
2020-02-13 Plejadernas Ljusfederation Det är med stor glädje vi kan meddela att människorna har stigit mycket på de senaste veckorna i medvetenhet. Detta beror på att allt fler portaler har öppnats denna månad med mer och kraftfullare energier som har träffat Jorden. Människorna har mottagit dessa energier och svarat bra på dem. Fortfarande förekommer det en del svåra uppstigningssymptom men de ska minska i styrka inom en inte alltför avlägsen tid för att försvinna helt. Vi på skeppen arbetar just nu med mycket samarbete mellan alla parter och specialstyrkor för att bli en sammanhållen försvarsallians. Detta är ett stort och väldigt viktigt arbete som kommer att förändra strukturen och hierarkin i atmosfären. Våra ljusarbetare från Jorden är en viktig del i detta arbete med kunskap och erfarenhet i detta stora projekt. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid men med ljusarbetarna har detta arbete gått väldigt smidigt och bra. Alla har hittat sin position i organisationen och har dessutom fått många nya vänner, även många kunskaper och erfarenheter. Vi galaktiker arbetar även med att förmedla ljuset till Moder Jord och människorna. Det kommer mycket starka ljusenergier från de högre dimensionerna men även från många andra olika håll i Universum. Dessa tillsammans bildar en väldigt stark kärleksenergi som både vi galaktiker, Moder Jord och människorna behöver. Snart kommer det att bli en annan världsordning på Jorden på grund av att ljuset tar över mer och mer av det världsliga systemet. Det gamla systemet är nu avslutat och det är nya tider som människorna kommer att få uppleva. Det är detta ni har väntat på. Vi är glada att vi genom denna kanal kan informera att människorna har stigit i medvetenhet och att detta har gått med en väldig fart. Fortsätt att vara i nuet, det gamla har varit och framtiden är inte här ännu. Älska varandra och er själva. Med kärlek Plejadernas Ljusfederation Stort tack ….. och i kärlek jag tjänar ….. JAG ÄR
2020-03-03 Anshar från Inre Jorden Det är alltid en glädje att berätta för människorna att medvetenheten och uppstigningen för människorna går i en rasande fart. Alla dessa fantastiska energier som träffar Jorden har effekt på de flesta människor med att höja medvetenheten. Vi som lever i den inre Jorden är även vi beroende av de starka energier som träffar Jordytan men även nere i våra riken. Vi ser dagligen hur det förändras för människorna i deras liv med de förändringar som inte är så synliga för människorna ännu men som ändå påverkar deras liv markant. Mycket sker ju bakom kulisserna för människornas bästa och vi i de inre rikena hjälper gärna till. Många av er har besökt våra riken och även har haft en tillvaro och levt i våra riken. Vi är så förväntansfulla att få träffa våra kusiner inom en inte alltför avlägsen framtid. Det vi kan se vad gäller människorna är att fler och fler blir mer medvetna om de fortsatta försöken att skada och medvetet förstöra för Moder Jord. Detta kommer att få ett slut så småningom med hjälp av de stora mästarna från andra stjärnsystem som arbetar mycket för att detta ska få ett slut och hjälpa Moder Jord till en ljusare och bättre värld. Vi i de inre rikena hjälper också till med att skicka ljus och starka kärleksenergier till Moder Jord. Vi är ofta uppe på Jordytan och kan se att det har blivit en annan atmosfär i naturen och för djuren som även de stiger i medvetenhet. Skogarna och vattnen på Jorden har börjat få tillbaka sin forna renhet och skönhet och vi gläder oss med denna utveckling för Moder Jord. Vi är tacksamma för denna kanal som ger oss en möjlighet att berätta för människorna hur deras uppstigning och medvetenhet utvecklas. Vi i de inre rikena är alltid med er i er strävan att ge Moder Jord en ljusare och bättre värld att leva i för allas bästa. Vi älskar er och önskar er en fortsatt glädje i att leva på Moder Jord med kärlek och medkänsla för alla. Anshar med kärlek Stort tack …. I kärlek jag tjänar …. JAG ÄR