Kanaliseringar från Universum
2020-08-23 Federationen av Ljus Det är med stor glädje vi kan konstatera att mänskligheten i stort för hela Jorden har stigit i frekvens allteftersom denna pandemi har framskridit. Detta virus är fortfarande levande och ökar i många länder, vilket människor har börjat ifrågasätta maskernas betydelse för smittspridningen. Att vissa länder har infört obligatoriskt krav för deras folk att bära mask beror på deras ledares rädsla för viruset. Rädsla är det största hindret för människor att skydda sig mot viruset. Ju mer folk är rädda desto mer är detta virus verksamt. Rädsla är något som ni människor bör lägga bakom er. Det är en besvärlig tid ändå med denna nedstängning och tyvärr kommer det inom kort en ny nedstängning som innebär mer rädsla för många. De styrande har väldigt svårt att hantera denna nya våg av virus och kan inte hjälpa människor med deras position i samhället. Denna gång kan det bli större nedstängningar, det vill säga en del stora butikskedjor med livsmedel kan bli stängda. Därför bör man försöka samla en del förnödenheter och toalettartiklar, men inte så mycket att andra blir lidande. Det kan verkligen bli en besvärlig tid. Det bli lite annorlunda denna gång i nedstängningen. Denna gång blir människor tvungna att börja fundera på hur deras liv ska bli i fortsättningen. Att gå tillbaka till tidigare liv med arbete till exempel kommer aldrig att bli detsamma. Många myndigheter kommer att läggas ned på grund av deras ineffektivitet. Allt måste förändras på samma sätt som människor förändrar sin medvetenhet. Det är oerhört viktigt att börja fundera på sin situation och eventuellt ta tillfället i akt för att förverkliga sina drömmar för att ge sitt liv en mening. Det kommer att bli en turbulent tid och man bör försöka undvika att vara så mycket i städerna. Att ha möjlighet att kunna vara ute i landet, nära naturen och använda det som Jorden ger i form av föda. Även utnyttja havets möjlighet till mat i form av fisk bland annat. Det kommer en stor våg inom kort som får alla att få se sitt rätta jag. Vissa blir otroligt glada och får en fantastisk upplevelse, medan andra kanske inte blir så glada att se sig själva. Detta är nödvändigt för att alla måste kunna förlåta och lämna det som inte längre gagnar er. Då gäller för ljusarbetarna att hjälpa dessa människor att försöka förstå vad som händer på Jorden och med människorna. Det kommer att behövas både vägledning och rådgivning. Detta är för en ny tid och en ny värld för människorna. Förlåt och älska er själva, intala er att det svåra tillhör det förgångna. Visualisera hur denna nya tid och värld kommer att se ut för hela befolkningen för allas bästa, be för freden om att krig endast blir ett minne blott för era kommande generationer. Detta är ett meddelande från Federationen av Ljus och glöm inte att ni är ljuset, kärleken, sanningen, JAG ÄR. Detta mantra kommer att hjälpa er att vara jordade och känna skydd när situationerna blir övermäktiga. Vi är alltid mer er och vi älskar er villkorslöst. Federationen av Ljus Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR
För nya kanaliseringar från och med september 2020 besök Euroras Blogg
16
17
18
19
27 augusti 2020 Budskap från djuren! Jag är en Lokatt som ni människor brukar kalla mig och jag ville besöka den stora mästaren i Universum som hjälper vår moder att stiga upp till en ny värld. Det hjälper även oss djur att stiga upp och följa med vår vackra moder. Jag är hedrad som får besöka dig och vi är många djur med mig som vill tacka dig för din förståelse för oss djur. Du har sett till att vi alla, fåglar och andra djur har klarat av att överleva vintern, som kan bli väldigt kall. Då är det svårt att skaffa mat, men du har sett till att vi har fått mat på ett eller annat sätt. Du hjälper oss även om vi har problem med människorna. Du och de i Agartha har kunnat hjälpa oss att gå vidare. Att känna tillförsikt inför framtiden och det ville vi tacka dig för. Snart är vi i en annan värld och där råder ingen rädsla, varken för oss djur eller er människor, snart, väldigt snart. Hälsning från alla djur i skogen. Stort tack alla djuren i skogen och i kärlek jag tjänar.
Meditation, 27 augusti 2020 Mina änglar hämtar mig och de går med mig på kristallvägen mot havet. Trädens kronor lyser med alla färger. Solen Alyance känns nära. Hej Alyance, jag har aldrig sett dig så nära. Var hälsad mästare, jag är nära för att jag tänkte att du skulle få möjlighet att besöka mig. Jag kommer att se till att du inte brinner upp. Det finns många som bor på min kropp. Du ska få se. Jag åker upp genom rymden och kommer nära Alyance, jag känner ingen hetta. Det är så otroligt vackert. Färgen är rödorange och jag ser varelser som rör sig i Alyances mitt. Det ser ut som guldstäder och det inte varmt alls. Så otroligt vackert. Vilken gåva att få se Alyance på detta sätt och jag är så innerligt tacksam. Tänk om alla människor visste hur Solen(Alyance) ser ut på nära håll. Jag känner mig så liten och ödmjuk inför vår vackra Sol Alyance. Detta var en fantastisk upplevelse. Väl bekomme mästare, du är välkommen när du vill. Tack min älskade Alyance. Det gör jag gärna. På stranden väntar måsarna: Var hälsad mästare. Vi vill hylla dig för din hjälp till oss djur med rådgivning om vi får problem. Du har hjälpt många redan och fler kommer det att bli. Din förmåga att tala med djuren kommer att förstärkas och det behövs. Det blir några bistra tider här framöver för människorna och det kan hända att det går ut över djuren, som får känna av människors frustration. Med din hjälp och de från Agartha får vi mycket hjälp. Vi tackar och hedrar vår store mästare som har en så stor kärlek för allt levande. Stort tack ni måsar och alla andra djur
Anna Lindh via Inger Noren 2020-09-03 Det känns väldigt angeläget att lämna ett meddelande till alla i Sverige. Den politiska agendan i Sverige är för närvarande inte så stabil och då främst den tunga kriminaliteten i landet. De styrande har svårt att hantera denna typ av kriminalitet som är relativt ny i Sverige. Det som händer nu är att en ny nedstängning kommer inom kort och då kommer det svåra våldet att trappas upp mellan de rivaliserande gängen. De styrande bör be människor att försöka ge sig ut på landet i stället för att vara i de stora städerna. Människor från andra länder som befinner sig i Sverige vars barn är inblandade i kriminella gäng bör försöka få sina barn att ta sig ur dessa gäng. Trots allt är det deras barn. Ingen vill att något av sina barn blir dödade för någon annans skuld i form av pengar exempelvis. Det är föräldrarna som måste ta itu med sina barn och få dem på andra tankar. Det kan vara svårt att komma till ett nytt land med annat språk och att försöka komma in i ett nytt samhälle, men det är ändå det de har valt. I deras tidigare hemländer hade detta beteende aldrig accepterats. Föräldrar har ett ansvar för sina barn, inte bara samhället. De barn som har kommit till Sverige som ensamkommande har inte tagits emot på ett professionellt sätt. Många har försvunnit och tagits upp av personer som handlar med trafficking bland annat. Det är inte acceptabelt i Sverige. Det bör förbättras i villkoren för barnen. I annat fall ska de inte få komma till Sverige. Sverige ska inte försätta dessa barn som ändå haft det svårt i farliga situationer. Det är väldigt lätt för oss på denna sida av väven att se hur förhållandena är i olika sammanhang. Dessa två scenarier som jag talade om är de mest svåra i Sverige just nu. Vi kommer att fortsätta rapportera om det är något vi tycker bör åtgärdas så snabbt som möjligt, för att människor i Sverige ska ha en trygg och säker plats att vara på och växa upp i som barn. Jag är tacksam att jag har fått lämna ett meddelande från denna kanal till folket för kännedom. Stort tack och jag är ändå glad att jag är svensk. Anna Lindh Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR