Kapten Xia från Sirius Människorna går nu igenom en stor förändring med uppstigning till högre dimensioner med de kraftfulla energier som nu träffar Jorden. Det betyder att många kommer att känna sig oroliga, förvirrade och känna rädsla för något som är obekant. Meningen med denna stora transformation är att Jorden ska lämna den tredimensionella sekvensen och höjas till en högre sekvens. Människorna kommer därför att höjas till den fjärde och femte dimensionen. Skälet till detta är att Jorden under en lång tid har varit utsatt för mörka krafter som hållit Jorden i en alltför låg sekvens och därmed hållit människorna kvar i denna negativa sekvens med osanningar och lögner. Det är hög tid att Jorden ska blomstra på nytt och bli det fantastiska paradis som den en gång har varit. Stora förändringar kommer nu att ske, men det sker inte över en natt. Människorna måste ha tålamod och öppna sina hjärtan för att detta ska kunna ske så smidigt som möjligt. Skeppen som ligger strax utanför Jorden hjälper till med uppstigningen och bevakar, skyddar Jordens invånare med stor tacksamhet och glädje. Kapten Xia tackar och lämnar i kärlek Stor tacksamhet – i kärlek jag tjänar. JAG ÄR
Kanaliseringar från Universum
2018-12-20 Kapten XIA Det är med stor glädje som vi kan meddela att avtäckningen av våra skepp nu är klar. Vi kommer att meddela när vi genomför vår landning på Jorden och det ska bli så fantastiskt att få träffa er igen. Det kanske kommer att skrämma en del människor men de flesta är nyfikna och vill träffa oss. Titta upp på himmelen så kan kanske du kan få syn på oss. Det är endast några moln emellan. Det ska bli en återförening med människorna och deras galaktiska familjer. Vi har träffats många gånger. Lita på din intuition och observationsförmåga. Det är då det händer. Livet på Jorden har varit en lång och lärorik resa för mänskligheten. Den har nu kommit till sitt slut i den tredimensionella medvetenheten men det finns fortfarande en hel del som måste helas och rensas. Vi på skeppen har kunnat förbereda oss för en kontakt med mänskligheten och äntligen har den tiden kommit. Energierna som nu träffar Jorden är väldigt kraftfulla som vi tidigare har nämnt. När de träffar Jorden kommer alla levande varelser påverkas, både positivt och negativt beroende på hur långt man har kommit i sin andliga utveckling. Oavsett vilken nivå man har, så påverkas alla levande varelser och alla kommer att tas omhand på ett kärleksfullt sätt. Att tänka på när vågen träffar är att släppa på kontrollen och bara hänga med i flödet för att det ska gå så smidigt som möjligt. När vågen har påverkat alla kommer samtliga att ha fått en medvetandehöjning till den fjärde dimensionen. De som inte kan förlika sig med upphöjningen kommer att få det besvärligt men alla tas omhand. Det är så mycket som mänskligheten är ovetande om som nu kommer att informeras om. Det kan bli en chock för vissa och även svårt att förstå allt men det blir en klarhet så småningom och det kommer att bli en lättnad för många. Vi på skeppen kommer att hjälpa till så mycket vi kan men mänskligheten måste göra arbetet med uppstigningen själva. Vi är omåttligt stolta över er och vi vill med detta meddela att vi kommer ha fortsatt kontakt med människorna i kanaliseringar för att ge ny information som vad som händer härnäst. Ni gör ett fantastiskt arbete med ljusarbetet för allas bästa och vi önskar er en fortsatt kärleksfull tid innan årets slut. Med kärlek Kapten XIA med besättning Stort tack för denna kanalisering och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
2018-12-19 Kapten Xia Det är fortfarande en svårighet att få kontakt med människorna. Vi väntar emellertid på att få klartecken om avtäckande av våra skepp. Alla arbetar vi tillsammans för människorna att uppstigningen ska gå så smidigt som möjligt. Det kommer en kraftig energivåg den 21/12 då människor kommer att uppleva både en fantastisk upplevelse men också en kaotisk och skrämmande upplevelse. Även ljusarbetare kan känna osäkerhet och tvivla på sina förmågor men det är ingen fara att förbli i denna känsla. Energierna avser att få mänskligheten till en ny insikt och medvetenhet. Den är helt enkelt en medvetenhetshöjning. Detta gäller för alla levande varelser på Jorden. Även djur och växter. Vi känner så stor respekt för mänskligheten eftersom ni försöker och ger inte upp arbetet med att sprida ljuset för allas bästa. Det kan tänkas att varje människa vill ha en uppstigning till en högre frekvens men då måste alla öppna sina hjärtan för att detta ska kunna ske. Det kommer att upplevas som en andlig och fantastisk känsla med denna tsunamivåg som träffar alla levande varelser på Jorden inom kort. Vi på skeppen finns här för att bistå med hjälp om det skulle behövas och vi hjälper så gärna till med stor glädje. De skepp som befinner sig nu strax utanför atmosfären är till för att skydda ljusarbetare, - krigare, -bärare. Vi är de väktare som tjänar GAIA på hennes uppstigning som nu närmar sig sitt slut. Moder Jord är modern över alla varelser på Jorden och vi tjänar henne kärleksfullt. Hon värnar om alla sina barn på Jorden. Det är med stor glädje och tacksamhet som vi i skeppen får vara med att bistå med hjälp till mänskligheten som är våra bröder och systrar. Det ska bli så underbart att få träffa er igen eftersom vi har varit separerade från er under så lång tid. Det är med stolthet och omåttlig glädje att få ha denna kontakt med människorna på detta sätt. Kanaliseringarna kommer att öppna ögonen på många människor och det blir en förståelse för vad som sker på Jorden och dess invånare. Det är väldigt bra med publiceringen av den genomgripande beskrivningen av händelsen som kommer hända snart. Människor kommer att ta kontakt och de får vägledning, tröst och information. Vi är väldigt glada för detta arbete tillsammans med kanaliseringarna om vad som händer framöver. Ni ljusarbetare gör ett gott arbete för andra människor enbart med det ljus ni förmedlar. Förbered dig för en stor våg av energi snart och surfa med på vågen. Låt den ta bort gammalt som inte längre gagnar dig. Lev i kärlek och varande. GUD välsigne människan. Kapten Xia med besättning tackar och lämnar med kärlek Stor tacksamhet – i kärlek jag tjänar – JAG ÄR
2018-12-17 Kapten XIA Det är fortfarande mycket arbete med uppstigningen för människorna och det kan mycket väl hända att det hela kan gå över styr. Människorna måste ta tag i sin egen inre övertygelse att nå det uppvaknande som krävs för att så många som möjligt kan följa med i uppstigningen till en högre dimension. Moder Jord är nu i sitt slutskede att föda fram den nya ljusa Jorden och hon är rasande för att så många inte är medvetna om vad som kommer att drabba människorna inom väldigt snar framtid. Det kan hända att en stor mängd människor inte kommer med i uppstigningen p.g.a. att de ignorerar sina känslor som kommer med de nya starka energierna. Dessa få veckor som är kvar på denna månad måste ljusarbetarna arbeta för att så många som möjligt får kännedom om vad som händer med Jorden och med människorna själva. Det är en så fantastisk händelse som aldrig har inträffa förut på planeten Jorden och det är hög tid att det blir som det är tänkt för att Jorden ska bli en ljus och fantastisk plats att leva på igen. Moder Jord vill att alla hennes barn ska följa med när den stora händelsen äger rum och som inte är så långt borta i framtiden, nämligen mycket nära i tiden. Fr.o.m. nästa år 2019 kommer det bli många avslöjanden om sådant som människorna trodde de visste allt om men i själva verket blivit totalt förda bakom ljuset. Visselblåsare kommer att avslöja mycket inom politiken, sjukvården m.m. som får människor att bli upprörda, arga och ledsna. Ljusarbetare, Jordens väktare och andra hjälparbetare får mycket att göra för att hjälpa så många människor som möjligt för att få dessa att orka gå vidare i livet. Det är brådskande med hjälpen för att de starka kärleksenergierna påverkar människor på olika sätt. De blir även påverkade av alla avslöjanden som kommer att avslöjas inom kort. Ljusarbetarna behövs för tröst och information om vad som händer. Arbetet på skeppen fortgår och vi känner att det inte är långt kvar innan vi får träffa människorna som vi älskar så mycket. Vi vet att ni kommer att lyckas med detta och vi är omåttligt stolta över er. Kapten XIA med besättning Med tacksamhet – jag tjänar i kärlek – JAG ÄR
1
3
4
2
5