Kanaliseringar från Universum
2018-12-21 Kapten XIA Det är med stor glädje vi har att meddela att vi med stor sannolikhet kommer att nedstiga till Jorden med våra skepp för att mänskligheten nu får träffa oss. Energierna med medvetandehöjning har nu nått Jorden och de kommer att drabba människorna över hela Jorden med starka upplevelser. De upplevelser som för de flesta kommer att kännas som en stor glädje och förhoppning om ett lättare liv. Vi på skeppen finns till hands för att få stor möjlighet att ge hjälp för så många som vill ha och behöver hjälp den första tiden. Det kommer att fortsätta med höjning av medvetandet och människorna kommer snart att känna igen de gamla visdomarna från tidigare liv på andra planeter och galaxer. Det kanske blir en stor återförening med besättningarna på våra skepp med människorna. Vi har träffats många gånger tidigare. Det blir ett kärt återseende. Vi kan inte med ord beskriva hur glada vi är med denna kontakt ang. kanaliseringarna och det kommer att bli många fler i fortsättningen. Människorna måste få veta vad som händer i fortsättningen. Jorden och människorna växer i medvetenhet oavbrutet. Det går inte att stoppa. Vi kan hjälpa med att övergången blir så smidig som möjligt med de symptom som kan visa sig men det går inte att stoppa utvecklingen nu. Allt går som planerat. Emellertid kan vi alltid ge er en möjlighet till eftertanke om vilka ni är och varför ni valde att komma till Jorden vid denna tid. Det är hög tid att komma ihåg vem du är och din uppgift på Jorden för allas bästa. Det förefaller som om en del människor har svårt för att våga komma ihåg deras syfte på Jorden. Många har haft det svårt under uppväxten och lider av ett dåligt självförtroende men detta ska försvinna eftersom de nya energierna medför en ny medvetandesekvens som är till för att höja människornas självkännedom. Ingen ska känna sig minde värd än någon annan eller större än någon annan. Alla är vi ett nu och det betyder att vi alla har samma värde som människa. Även djuren får en medvetandehöjning som mänskligheten måste värna om och respektera. Djuren är väldigt medvetna om höjningen och de kommunicerar via telepati. Så småningom kommer människorna att kunna tala med djuren på detta sätt vilket underlättar relationerna med våra vänner djuren. Människan kommer att kunna tala med varandra genom telepati som också blir enklare att uttrycka sig. Ibland kan det vara svårt att få fram alla ord på rätt sätt. Det finns inte alla ord för allting. Vi i skeppen kommer att kommunicera med er människor med telepati eftersom vi kommer från olika planeter och system. Vi vill kunna nå er och bli förstådda. Fortsätt att vara i kärlek och varande med positiva tankar. Det gör att allt går fortare för alla varelser på Jorden. Kapten XIA med besättning tackar med kärlek Stor tacksamhet – I kärlek jag tjänar – JAG ÄR
2018-12-24 Kapten XIA Det är med mycket stor glädje att få vara med i detta stora skifte som nu äger rum. Vi på skeppen tar nu större ansvar för nedstigningen av våra skepp och som snart kommer att synas vid horisonten. Denna tid på året då vintersolståndet har passerat och människorna firar julen med gåvor till varandra som är bra men kan gå överstyr och överdrivas. Var även försiktig med intagande av mat som inte är så nyttig för kroppen. Firandet med den andliga aspekten av julen är väldigt bra för vila och kontemplation i den fortsatta utvecklingen. Vi firar med er på skeppen med glädje för att få möjlighet att få se ert fantastiska ljus. Skänk en tanke av tacksamhet för allt ni har, både materiellt och med er andliga resa. Skicka även positiva tankar till de människor som inte har samma möjlighet att fira julen som ni har. Vi kan endast ge er en uppmaning att få en eftertanke till lugn och stillhet för att få mer av de energier som flödar över Jorden nu. Ni måste ta hand om er själva och gå in i er själva för att få uppleva styrka, frid och glädje. Vi på skeppen kan hjälpa till med den pågående utvecklingen som nu tar större fart och energierna kan kännas som en stark våg av kärlek, smärta och ångest. Häng bara med i vågen så går det lättare med den fysiska upplevelsen. Snart kommer ni att få känna frihet, glädje och harmoni. Vi på skeppen önskar en GOD JUL för alla människor på Jorden och vi återkommer med mer information. Med stor glädje och tacksamhet delar vi med många i denna kanalisering. Kapten XIA med besättning Stort tack till er alla – jag tjänar i kärlek – JAG ÄR
2018-12-26 Kapten XIA Vi hälsar dig välkommen till vårt skepp som ligger strax ovanför atmosfären. Du har känt att vi har varit nära och nu kan vi bekräfta att vi har lov att låta människor komma ombord på våra skepp. Vi ser verkligen framemot att få träffa er igen. Utvecklingen för uppstigningen går nu snabbt för mänskligheten och det har nu inträffat något som kommer att bli en stor nyhet för människorna. Vi på skeppen finns tillhands när ni vill få hjälp med att förstå varför allt detta händer nu. Alla människor är inte bereda på att det finns en annan verklighet som blir en större verklighet än som människorna har känt tidigare. Det kan vara skrämmande och förvirrande för många som har svårt att förlika sig med de nya energier som strömmar genom människorna nu. Vi kan emellertid ge alla en känsla av befrielse från gamla värderingar i den tidigare verkligheten. Vi kan även ge er människor en annan bild av oss i skeppen som skyddar, hjälper och bevakar er. Det har även medverkat till att en större mängd människor som har vaknat upp och har fått en förståelse av att det förekommer andra varelser i Universum. Det finns varelser på alla nivåer i Universum och alla ser olika ut och är på olika nivåer i utvecklingen. Människorna har fortfarande en del av det gamla systemet kvar i sina system som måste rensas och helas. Genom att gå in i sig själv. I sitt hjärta kan alla känna sin egen innersta storhet och kärleksfulla själ. Det krävs ett inre lugn och stillhet för att på bästa sätt hitta dit. Vi kan förstå att detta inte är helt enkelt för alla att förmå sig att hitta sin inre stillhet och kärleksfulla känsla för frid. Men det är inte så svårt att föreställa sig ett inre lugn för att man kan känna frid och förstå skillnaden i verkligheten och förnimmelsen av något större än verkligheten man lever i. Allt är precis som det ska vara. Människorna ska inte vara rädda för förändringarna som nu äger rum. Allt går enligt planen. GUD välsigne människorna Kapen XIA med besättning lämnar i kärlek Stort tack och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
2018-12-28 Kapten XIA Det är med stor glädje vi kan meddela att vi nu kommer lägga ut våra skepp för beskådande. Vi kan med detta meddela att det är med tillåtelse vi kan visa våra skepp till beskådande. Våra skepp kan visa sig vid horisonten när som helst nu. Människorna är fullt medvetna om oss och det ska bli en fantastisk återförening med våra bröder och systrar. Det går fortare och fortare med uppvaknandet för människorna och det gläder oss väldigt mycket. Vi ser er som lysande stjärnor på planeten Jorden och det betyder att avslöjandet av allt som är gömt för er nu kommer att avslöjas. Det är med stor tillförsikt som vi i den galaktiska familjen känner för ett återbesök och vi kan inte med ord beskriva hur viktig denna återförening är för fortsatt uppvaknande. Människorna kommer att få en stor och viktig händelse inom den närmaste framtiden och då kommer det att öppna ögonen på väldigt många människor som är ovetande om vad som händer med planeten Jorden och även i Universum. Vi kan med stor säkerhet beskriva vad som kommer att hända med människor som redan har vaknat upp och börjar minnas vad orsaken till denna reinkarnation betyder. Väldigt många människor har kunnat förlika sig med en verklighet som överträffar verkligheten i den tredimensionella verkligheten. Vi vill med detta meddela att det är med stor tacksamhet som vi kanaliserar på detta sätt med dig och vi ser med stor glädje framemot att få träffa dig på vårt skepp framöver. Kapten XIA med besättning tackar med kärlek Stort tack till er alla och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
1
3
4
2
5