Kanaliseringar från Universum
2018-12-12 Kapten XIA Den militära alliansen som styr över den globala finansieringen kommer tas ned och avrustas. Det innebär en börskrasch som påverkar hela planeten men först och främst USA. Europa följer efter. Ett nytt system kommer att ersätta den tidigare finansiellt styrda alliansen. Detta innebär en stor förbättring när det gäller den ekonomiska situationen för människorna. Vilken resulterar i en tid av kaos innan alla kan får ta del av det nya systemet. Människorna kommer att få det betydligt bättre och en stabilare ekonomi. Vad gäller den geografiska klimatförändringen kommer Jordens temperatur höjas. Det blir en global temperaturhöjning innan det åter blir kallare. Detta beror på cykler som har inträffat i alla eoner. Energierna kommer nu att höjas ytterligare för att så många människor ska vakna och därmed nås den ”kritiska massan” som måste ske om uppstigningen kan äga rum som det är tänkt. Det går inte att stoppa denna process. Allt är förutbestämt. När människorna är redo blir det en skördefest. Alla kommer att bli uppstigna till den dimension som avses för personernas individuella nivå. Alla kommer att bli uppstigna och det blir ett fantastiskt möte med galaktiska familjer och andliga familjer. Tiden för firandet är nära nu och var beredda på att se och höra vad som kommer att förutse detta. Det blir många människor som blir både rädda men också nyfikna på den stora förändring som inträffar. Ljusarbetare får arbeta mycket för att både lugna och trösta. Människorna kan hamna på olika nivåer i dimensionerna. Det kommer ändå att lösa sig till det bästa för alla. Lev i kärlek och varande. Kapten XIA med kärlek Stort tack och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
2018-12-13 Kapten XIA Fr. o. m. nu kommer det att bli en uppgradering på människorna. Alla kommer att bli omhändertagna. Det är viktigt att påpeka att nu måste ljusarbetare bli medvetna om att många människor behöver hjälp. Sprid ert ljus så att andra kan känna sig dragna till er och få vägledning, healing. Det är oerhört viktigt att alla har möjlighet att vara med på uppstigningen. De som inte har vaknat ännu kommer i så fall att få det besvärligt. De människor som ska gå igenom dessa prövningar kommer att tas omhand. Men det är av stor vikt att så många som möjligt kan följa med. Det är en stor händelse att få bevittna denna fantastiska uppstigning för alla människor som får den möjligheten. Tsunamin av kärleksenergi är skickad och når människorna när som helst. Det blir ett uppvaknande för alla och en upplevelse som var och en kan känna olika för. De flesta människor kommer att känna en förhoppning till något bättre. Ett ljusare liv och ett lättare liv. Nu gäller det för var och en att känna sig själv och komma ihåg varför ni är här på Jorden i denna tid. Gå in i era hjärtan. Sök sanningen om er själva. Känn vad som känns rätt för olika situationer. Lita på er förmåga och intuition. Försök att hjälpa så många människor som behöver få balans och styrka i sina liv för att orka gå vidare. Det förekommer så många olika former av information och det är förvirrande för de människor som inte har förberett sig eller vetat om uppstigningen. Med tiden kommer dessa människor så småningom bli uppstigna när de är redo. Arbetet på skeppen fortlöper och tiden närmar sig mer och mer för ett avtäckande av våra skepp. Vi vill verkligen ge er människor en positiv bild av oss. Vi vill er endast gott och vi ser verkligen framemot att få träffa er igen. Vi har setts många gånger tidigare. Vi ser ut som er människor, kanske något längre. Vi befinner oss precis ovan molnen och de som ser kan se oss intuitivt. Skeppen är mörka och vår flotta är stor men inte den största flottan. Det är andra som är mycket större. Vi har träffats tidigare, som du vet och min hemplanet är Sirius. Vi ses igen. Kapten XIA Stort tack och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
2018-12-14 Kapten XIA Det har förekommit en del förskjutningar ang. uppstigningen till högre dimensioner men nu har det äntligen blivit av för de flesta människor. Energierna är nu placerade på planeten Jorden både inom och utom. De har träffat de människor som ska upplyftas i den första vändan för att de ska bli ett föredöme till de som kommer efter. Människorna kommer inom kort att minnas varför de kom hit till Jorden och förstå att det arbete som avses kommer att intensifieras. Allt är inte på plats men det ligger väldigt nära i tiden. Vi försöker att få möjlighet att ta kontakt med de människor som är intresserade att träffa oss på skeppen. Eftersom det är många som vill och är nyfikna på hur vi ser ut och hur vi lever. Det kan bli en lättare övergång innan det blir aktuellt för alla som kommer att se och träffa oss. Det är av stor betydelse att vara så neutral som möjligt för att lättare ta till sig de nya och starka energier som nu träffar Jorden. Vila så mycket som möjligt om det behövs. Kroppen behöver matcha de nya koder som kommer för att orka fortsätta med arbetet som ljusarbetare. Det kan bli en tröttsam tid för många och människor reagerar på olika sätt. Bli inte förskräckt om dina känslor går upp och ned. Kroppen tar all den kraft och energi den behöver. Arbetet på våra skepp fortskrider som förväntat och vi beundrar ert arbete som ni gör för andra människor och även er själva. Vi är väldigt stolta över er förmåga att lösa problem och lugna ned situationerna. Vi väntar med spänning på nästa händelse som vi känner är väldigt nära. Ni har kommit närmare oss och vi närmare er. Lev i kärlek och varande. Jag lämnar dig i kärlek. Kapten XIA Det blir spännande det här fortsättning följer. Tack Kapten XIA. JAG ÄR
2018-12-15 Kapten XIA Vi är nära nu och det ska bli en fantastisk återförening med er människor. Vi kan knappast vänta på hur det kommer att bli och vi försöker att det ska bli så fantastiskt som vi tror att det blir. Som ni vet så förekommer det en del åtgärder som först måste bli korrekt åtgärdade. Det är arbetet med energierna som kommer till Jorden just nu och de är djupa transformationer. Människorna måste ta till sig dessa energier så att vi kan börja förbereda oss för avtäckandet av våra skepp. Det är många skepp som kommer att visa sig och alla är väldigt förväntansfulla att få träffa er. Dessa skepp ser olika ut och varelserna ser också olika ut. Alla är inte så lika människorna. Det är ändå ingenting att vara rädd för eftersom vi alla vill er människor endast gott. Ni har fått mycket hjälp av oss när det gäller energiernas påverkan på er. Vi har försökt att mildra de effekter som energierna har på era kroppar. De flesta människor har emellertid klarat påfrestningarna ganska bra och era kroppar matchar koderna bättre och bättre. Det kan kanske verka underligt att vi har kunnat hjälpa er med detta men vi har hört era böner om hjälp. Vi har fått möjlighet att får hjälpa er. Det förekommer fortfarande en del störande från negativa energier och det enda ni kan göra är att ignorera dessa tankar eller känslor. Be om hjälp om det behövs. Vi tycker att ni gör ett fantastiskt arbete för Jorden och för andra människor. Visualiserandet för en bättre och ljusare värld för människor och djur att leva på betyder väldigt mycket. Fortsätt att önska och visualisera positiva bilder så går uppstigningen fortare. Jag lämnar dig i kärlek. Kapten XIA Stort tack och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
1
3
4
2
5