Kanaliseringar från Universum
2019-01-07 Kapten XIA Det är med stor glädje som vi meddelar människorna att det kommer en stor händelse med en ljusstråle som träffar Jorden snart. Vi på skeppen arbetar fortlöpande med att hjälpa människorna med de uppstigningssymptom som en del upplever för att mildra dessa med lägre energier i form av lägre doser. Moder Jord har nu genomgått en healingprocess för att kunna höja sin sekvens till en högre nivå. Det betyder att även människorna kommer att få en sekvenshöjning för att få följa med på uppstigningen med Moder Jord. Det kan betyda att det inte dröjer så länge innan vi på skeppen kan avtäcka våra skepp. Det ska bli en stor och glädjande dag då människorna får möjlighet att få träffa oss och bekanta sig med sina galaktiska familjer. Alla kanske inte vill ha kontakt med oss men det kommer att finnas möjlighet att lära känna oss. Människorna har haft det tungt en tid men det kommer att förändras då en stor våg av energier kommer till Jorden och träffar allt levande på Jorden. Den kommer att förändra alla på en gång. Allt levande på Jorden transformeras samtidigt. Det är även en stor kalibrering på era kroppar som måste omprogrammeras till en högra sekvens. Vi kan erbjuda människorna en del hjälp men det blir människorna som måste göra arbetet själva. Kapten XIA med besättning Stort tack och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
2019-01-09 Kapten XIA Det är en stor glädje att få meddela att nästa stora händelse med höjningen av energier kommer inom en mycket snar framtid. Vi på skeppen vill i fortsättningen arbeta för en större medvetenhet för människorna och ge en mer detaljerad beskrivning av de energier som nu träffar Jorden. Moder Jord har nu placerats i en ny bana och har även fått healing och nya energier som kommer att påverka människorna och allt annat levande på Jorden. Det är med stor glädje vi kan bekräfta att allt går enligt planen och vi kan med säkerhet säga att det förekommer inga andra beskrivningar på de energier som Moder Jord och människorna får nu och som kommer att accelerera allt eftersom. Dessa energier kommer att få människorna och Moder Jord att kunna mötas på en bättre sätt. Eftersom det har förekommit en del obalans i kommunikationen mellan Moder Jord och människorna. Fr o m nu kommer det att bli en förändring ang Moder Jords uppstigning till högre dimensioner och detta påverkar människorna på olika sätt. Det är viktigt att ni känner till att ni kan få möjlighet att påverka er uppstigning mer av egen vilja. Alla ska ha en möjlighet att känna att de får den dos av energi som gagnar dem. Alla vill inte ha eller kan ta emot lika mycket energier. Vi på skeppen hjälper till så mycket vi kan med uppstigningen både till Moder Jord som vi älskar så mycket samt till allt levande som finns inom och utom Jorden. Energierna är väldigt kraftfulla just nu och människorna bör försöka vila så mycket som möjligt. De flesta människor arbetar mycket under sömnen för ljuset och för Moder GUD och Fader GUD. Det uppskattas väldigt mycket men det kan ändå bli väldigt tröttsamt för många och kroppen kan kännas tung och utarbetad. Försök att vila så mycket som möjligt. Det är förståeligt om många känner trötthet och även hopplöshet men det kommer att förändras. Mycket av det tredimensionella måste fortfarande rensas bort och det kan ta en tid innan allt är ersatt av nya energier och sekvenser. Vi har med stor kärlek och glädje märkt att väldigt många människor har börjat förstå detta med nya energier som nu måste ersätta de gamla energierna för att kunna gå vidare i uppstigningen. Vi på skeppen tycker att ni människor gör ett fantastiskt arbete med hjälp till Moder Jord och även planeten Jorden med att försöka reparera de skador som har orsakats av människor. Det är ett uppvaknande som verkligen har ägt rum och det blir mer uppvaknande under året när de medvetandehöjande energierna kommer. Vi är så stolta över er människor för att ni arbetar oförtrutet vidare att få med andra människor i uppstigningen. Fortsätt vara i kärlek och varande. Kapten XIA med besättning Stort tack Kapten XIA och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
2019-01-10 Kapten XIA Det är med stor sannolikhet att det blir en medvetenhetshöjning för människorna och det är den enda möjligheten som nu sker på Jorden. Vi på skeppen arbetar febrilt med att försöka påverka utvecklingen med att få människorna att bli medvetna om att det är viktigt att alla verkligen gör försök med att komma ihåg av vilken orsak människorna har kommit till Jorden. Energierna som nu kommer till Jorden har en medvetenhetshöjning både för människorna, Moder Jord och även för djuren. Det är av stor vikt att människorna verkligen vill komma upp till en högre dimension. Vi vill verkligen medverka till en medvetenhetshöjning så att allt ska gå så smidigt som möjligt. Vi på skeppen arbetar även med att få tillstånd till att få ta emot besökare på våra skepp men det är fortfarande så känsligt och att få allting att fungera på alla plan. Moder Jord har nu avslutat sin uppstigning och fått healing som hon verkligen behöver. Alla skador som har orsakats av människor under så lång tid får nu en högre sekvens för att läka de sår som Moder Jord har åsamkats under eoner. Det är dags att människorna börjar vakna upp. Människorna bör börja fundera på hur de ska kunna fullfölja uppstigningen för allas bästa. Ljusarbetarna gör ett fantastiskt arbete med att förmedla sitt ljus och det kommer en ny uppgift för många ljusarbetare. De kommer att bli hämtade till olika stationer för att tillsammans i grupper arbeta för människor som behöver hjälp när verkligheten blir förvirrande för många. Det gäller att för ljusarbetare vara starka och balanserade för detta uppdrag. Ni är tränade för detta och all hjälp finns att få om ni skulle behöva det. Avslöjanden om vad som har undanhållits för människorna kommer nu att bli fler och fler. Det gör att många blir upprörda och ledsna. Det måste komma upp till ytan. Allt det gamla som avsåg den tredimensionella verkligheten måste försvinna och ersättas med nya sekvenser i de fjärde- och femtedimensionella sekvenserna. Människorna måste tänka positivt och leva i kärlek och varande. Kapten XIA med besättning Stort tack – jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
2019-01-12 Kapten XIA Vi på skeppen arbetar mycket för att få så stor möjlighet som möjligt att få hjälpa människorna på deras uppstigning. Det är fortfarande mycket som måste rensas och helas från tredimensionella sekvenser för att ge plats åt den nya sekvenshöjningen. Människorna måste fortfarande arbeta med sin uppstigning och ljusarbetarna arbetar oavbrutet med att hjälpa människorna, både att sprida ljuset men även andligt. Moder Jord har nu fått helande och renande på djupet och det påverkar alla på planeten Jorden. Det kommer en stor energihöjning den 21 januari som öppnar en portal för helande och renande energier för människorna. Det är även en medvetandehöjning som alla kommer att känna av på olika sätt men alla blir påverkade. Det blir nu en upplysande tid för människorna som kan bli både fantastisk och chockerande. Många människor kan känna att de behöver få vägledning för att förstå vad de bör tänka på i sina liv. Ljusarbetarna kommer att finnas tillhands för dessa människor och människorna blir vägledda att söka upp ljusarbetare för hjälp. Ljusarbetarna får den information ang de personer som besöker dem och som behövs för att dessa ska få så bra hjälp som möjligt. Ljuset har börjat stiga på planeten och med ljuset kommer även människorna att få känna av det helande och välbehövda ljuset för allas bästa. Det är med stor glädje vi ser att människorna har börjat ta till sig de helande och medvetenhetshöjande energierna. Vi ser också att det blir fler och fler människor i världen som protesterar mot orättvisor och gamla värderingar som inte gagnar dem längre. Vi gläder oss på den positiva bilden av att människorna nu börjar bli mer observanta på oss i skeppen men även om vad som sker på Jorden. Lev i kärlek och varande för allas bästa. Kapten XIA med besättning. Stort tack för denna kanalisering. JAG ÄR
6
2019-01-11 Kapten XIA Vi kan meddela att vi nu har fått tillåtelse att ta emot människor på våra skepp. Vi har arbetat för att detta ska kunna ske och nu har det äntligen gått att ordna så att vi kan ta emot besökare. Det har varit så känsligt med hur det har påverkat arbetet med besökare men nu verkar det ha ordnat sig. Vi meddelar när vi kan ta emot besökare. Människorna börjar nu även bli mer och mer medvetna om de nya energier som träffar Jorden nu och de kan även känna en behagligare tillvaro som är viktig i den fortsatta uppstigningen. Vi på skeppen arbetar mycket för att så många som möjligt ska få den hjälp och information om de nya medvetandehöjande energierna. Många upplever att det har blivit lite lättare att andas och även lättare i kroppen. Vi kan bidra med att försöka mildra besvären på kroppen och vi tror att det har lyckats något. Doserna är nu mer anpassade för människornas behov och vilken nivå de tillhör sekvensmässigt. Det är mycket kvar som måste göras och ljusarbetare arbetar fortlöpande både i sömnen och med att sprida sitt ljus till andra människor. Vi i skeppen som ligger strax utanför atmosfären är många. Vissa flottor är oerhört stora men även de som är mindre flottor har stor betydelse för människornas uppstigning. Alla på skeppen är väldigt stolta över mänskligheten och vi beundrar ert mod, styrka och uthållighet. Det krävs ett stort engagemang från ljusarbetare och andra människor om detta ska lyckas så smidigt som möjligt. Vi kan även säga att Moder Jord nu är placerad i en annan bana och detta betyder att allt går lite snabbare än tidigare. Tiden kan uppfattas som om allt går snabbare nu. Vi kan även bekräfta att det inte är någon svårighet att påverka sin egen uppstigning med de nya energierna. Det är viktigt att människorna har fått den informationen. Människorna behöver endast be om hjälp och tänka på om de behöver mindre eller mer energier i sin uppstigning. Alla hör er bön om hjälp och alla kommer att tas omhand på bästa sätt. Vi ser fram emot att får träffa er människor på våra skepp snart och vi vill att ni ska vara positiva till den tid ni lever i nu för att det blir bara ljusare och bättre för alla. Kapten XIA med besättning tackar för denna gång Tack Kapten XIA och besättningen. JAG ÄR
7
8
9
10