Kanaliseringar från Universum
2018-12-31 Kapten XIA Det är med stor glädje som vi kan meddela att vi nu har fått tillåtelse att ta emot besök på våra skepp. Det är nu säkert för alla att besöka de skepp för de galaktiska familjer som avses. Vi kan med stor säkerhet meddela att vi kan erbjuda er att besöka vårt skepp när som helst. Människorna som vill komma på besök får gärna meddela när de vill komma. Vi är alltid i närheten och vi känner när ni är mogna att besöka oss. Vissa människor kanske inte kan ta till sig de signaler vi sänder ut men vi kan lova att allt är i sin ordning och det kan förefalla egendomligt att vi så gärna vill träffa er men som vi har sagt tidigare så är vi er galaktiska familj och det ska bli så roligt att träffa er igen. Det känns inte som om det var så länge sedan. Vi hoppas förstås att alla människor också kan känna på det sättet för oss i skeppen. Vi har följt er så länge och nu tycker vi att det är dags att träffas. Många människor upplever att vi i skeppen är så annorlunda men vi är väldigt lika er människor. Vi är kanske lite längre men annars är vi väldigt lika. Vi lever med våra familjer på skeppen och det är på tiden att ni får se hur vi lever. Hur era egna liv kan komma att bli så småningom. Människorna börjar bli mer och mer öppna och allt fler har kontakt med sina galaktiska familjer. Det är med stor glädje som vi vill meddela att vi kan börja med en del kortare resor till vårt skepp. Vi menar att det går att komma på besök i våra mindre farkoster om man vill se hur planeten Jorden ser ut från rymden. Allt vad ni vill. Kapten XIA med besättning Stort tack, det är väldigt spännande. JAG ÄR
2019-01-01 Kapten XIA Det är med stor tillförsikt som vi kan säga att det blir en stor medvetandehöjning för människorna snart och det kommer att förändra många människors uppfattning ang. trosuppfattningar, fördomar och andra etniska skillnader. Människorna ska så småningom få se en stor händelse i form av ett större ljusfenomen på himmelen. Vilken kan skrämma men också hänföra eftersom det är en fantastisk upplevelse att se denna ljusstråle. Människorna kommer att öppna sig mer och mer under året och ljusarbetare kommer att behövas för dess människor. Era kunskaper om universums resa och Jordens resa fascinerar många men även skrämmer. Känslan av obalans och osäkerhet kommer att upplevas för många människor. Det är då ljusarbetarna går in för att lugna och trösta för att människor ska orka leva. Allt går som planerat och Jorden har nu gått in i en nya bana som känns av för människorna och även för Moder Jord. Det är den utveckling som kommer nu och framöver under några år. Det är uppvaknande i stor omfattning. Efter denna uppvaknandetid kommer människorna att få en ny klarhet i sin verklighetsuppfattning vilket betyder att mycket av det gamla tredimensionella systemet har bytts ut till högre sekvenser. Vi är så stolta över er människor som arbetar med denna stora transformation som nu sker och vi har stort förtroende att allt detta kommer att gå smidigt och elegant. Kapten XIA med besättning tackar för denna gång Stort tack för denna kanalisering. Jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
2019-01-02 Kapten XIA Nu är tiden inne för en stor händelse som kommer att ske under den närmaste månaden. Det är en händelse som människorna kommer att få stor glädje och uppmuntran av. Vi på skeppen arbetar fortlöpande på att skynda på utvecklingen för de människor som måste öppna sig för de nya energierna som dagligen träffar Jorden. Alla människor har inte förmågan att förstå vikten av att så många som möjligt måste ta tag i sin förmåga och våga släppa taget om sådant som inte längre gagnar dem. De galaktiska familjerna på skeppen har nu mycket stora möjligheter att ta emot människor på skeppen och för att så många som möjligt får en uppfattning om vilka de galaktiska familjerna är. Om väldigt många människor får träffa oss innan den stora avtäckningen av våra skepp blir återföreningarna inte så överraskande. Vi vill verkligen att så många människor som möjligt kan få träffa oss. Det blir en lättare kontakt och kommunikation med oss i fortsättningen. Den upplysning som nu sker hjälper även till att fler människor blir mer observanta på oss som kommer från olika stjärnsystem. Vi kommer att fortsätta med kanaliseringarna för att människorna ska få en uppfattning om vad som sker härnäst på planeten Jorden. Uppstigningen går som planerat och Moder Jord är glad att så många människor har börjat förstå att Jorden är en lärande planet som behöver värnas om på alla sätt. De skador som har förorsakats av naturkatastrofer, bränder har ett syfte med att allt gammalt tredimensionellt måste rensas från planeten för att ge plats åt nya högre sekvenser för allas bästa. Fortsätt att vara i kärlek och att tänka positivt för allas bästa. Kapten XIA med besättning Med stor tacksamhet. JAG ÄR
2019-01-03 Kapten XIA Det är nu stor möjlighet att få en förändring ang. kontakt med människorna. Eftersom det har gått många år av försök att få kontakt med människorna. Vi på skeppen tycker att det skulle vara så fantastiskt att få möjlighet att träffa så många människor som möjligt innan vi avtäcker våra skepp för beskådande. Det skulle underlätta för oss att få en bättre kontakt med er människor. Överraskningen blir inte så stor om de flesta människor visste och kände till oss i galaktiska familjerna. Kanske skulle det innebära att vi på skeppen skulle vara mer ihärdiga med att försöka kontakta människorna. Alla är inte mottagliga för våra signaler. Uppstigningen fortgår och fler och fler människor har vaknat som är glädjande. Det är en stor andlig uppvakning som sker nu. Människor har börjat ifrågasätta många regler och krav som inte gagnar någon. Det blir en konflikt för många och det är med stort intresse vi på skeppen följer denna utveckling. Människorna har även börjat förstå att det är en kamp mellan det onda och det goda i samhället. Politiskt är det kaotiskt i vissa länder och människorna tolererar inte längre makthavarnas behov av att gynna sig själva i stället för sitt folk. De unga i befolkningen protesterar mot gamla reformer som inte längre har någon funktion för människorna. De tillhör det gamla tredimensionella besluten och som endast gynnar makthavarna. Det finns en ny medvetenhet hos den unga befolkningen som kommer att dominera samhället i fortsättningen. Det kan bli stora motsättningar mellan den gamla och den nya verkligheten som kommer att gälla fr o m 2019. Medvetandehöjningarna kommer att fortsätta under detta år och även under år 2020. Det betyder att många människor som inte förstår vad som händer riskerar att komma efter de som nu vaknar upp till en ny medvetenhet. Alla kommer att få möjlighet att få hjälp med sin medvetenhetshöjning men det kan ta lite längre tid för dessa människor. Alla tas omhand på bästa sätt och för allas bästa. Vi på skeppen fortsätter att informera via kanaliseringar om vad som händer i utvecklingen på planeten Jorden. Kapten XIA med besättning Stort tack och i kärlek jag tjänar. JAG ÄR
1
3
2
4
5
2019-01-04 Kapten XIA Det har framkommit att man vill ha en mer markant betydelse med de meddelande som går ut. De kanaliseringar som nu ges ut beskriver betydelsen av den uppstigande planeten Jorden och människorna med den. De nya kanaliseringarna beskriver inte endast det som händer med människornas uppvaknande utan även den uppvaknande Moder Jord. Skillnaden är mer beskrivande av vad som händer under året och är mer detaljerat ang. vad människorna kan få tillgång till av energier som aldrig tidigare har förekommit på Jorden. Människorna måste få veta att det betyder mycket att de har fått all information om vad de energierna betyder för varje människa. Varje människa har olika behov och har en stor potential att få tillgång till dessa energier. Det betyder att alla kommer att få en medvetandehöjning och att alla kan välja hur mycket de vill att dessa energier påverkar dem beroende på vilken nivå de befinner sig i. Det går att välja om man inte känner att man kan kommunicera med energierna på ett relevant sätt. Alla har möjlighet att med sin fria vilja bestämma själv hur mycket man vill ha. Alla kan inte följa med eftersom det krävs en viss vibration som är tillräckligt hög. Det kan tyckas orättvist men endast de människor som verkligen har bestämt sig i sitt hjärta och har rätt vibration kan följa med. Det är därför vi blir mer direkt beskrivande för de energier som nu träffar Jorden de närmaste åren. Vi kommer att väldigt noggrant beskriva för människorna hur viktigt det är att verkligen försöka förstå att de kan påverka sin uppstigning väldigt mycket. Det kan gå om varje människa går in i sitt hjärta och verkligen känner efter vad man vill med sitt liv, sin framtid och hur man vill vad Jorden ska utveckla sig till. Det gäller att alla måste ta ansvar för sig själv och Jorden för att allt ska gå enl. planen. Kapten XIA med besättning Stort tack och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR