Kanaliseringar från Universum
Kanalisering 2018-12-08 Kapten Xia Besättningen på skeppen arbetar med att komma närmare Jordens invånare på ett smidigt sätt och få kontakt. Tiden är snart rätt och allt fler människor blir medvetna om oss. Var beredd och lita på din observationsförmåga. Se vad som kommer visa sig bakom slöjorna. De som står i frontlinjen ser det först. Ni kommer att få besked hur ni ska träffas och arbeta tillsammans. Kodningarna skall matcha för de stationer som avses. Människor ska få hjälp med vägledning och medvetandehöjning. Det krävs styrka och balans från de ljusarbetare som kommer att få i uppdrag att arbeta med desa människor. Ni är tränade och utbildade för detta. All hjälp finns att få. Ni är inte ensamma. Ni hjälper även människor på andlig väg. Världen blir en ljusare plats att leva på. Det är mycket som tas omhand som måste bearbetas på djup nivå innan uppstigningen kan påbörjas. Det gäller att leda människor på rätt väg när allt är kaotiskt. Det blir en turbulent tid. Be om hjälp och det behövs. Kapten Xia tackar och skickar kärlek
Kanalisering 2018-12-09 Kapten Xia Den sista tiden har det blivit förändringar inom och utom Jorden som kommer att bli beständiga i fortsättningen. Vår ambition är att alla på planeten Jorden ska ha tillgång till ett bättre liv i form av att sanningar blir det enda som kommer att accepteras. De människor som inte kan och vill godta dessa sanningar kommer att få svårigheter och en plågsam tillvaro. De människor som vaknar upp till en ny verklighet med fokus på att förverkliga sina drömmar får ett nytt och fantastiskt liv. Alla kommer att vakna på ett ögonblick och många blir chockade, förvirrade och rädda. Det är då ljusarbetare måste gå in och arbeta för dessa människor på ett lugnt och positivt sätt. Det kommer att göra så att många upplever sitt liv lite mindre kaotiskt. Alla varelser på Jorden hjälper till och samverkar för att uppstigningen blir så smidig som möjligt. Fortsättningen med arbetet på våra skepp hjälper till att påskynda utvecklingen för arbetet med uppstigningen och även mötet med människor som ser och observerar oss. Nedstigningen av våra skepp kommer när ni minst anar det och var beredd på att alla kommer att se oss. Det blir en fantastisk återförening med era galaktiska familjer, nära och kära. Ni kommer att få träffa era galaktiska familjer på era hemplaneter och er nära och kära som finns på andra sidan. Detta kommer inte att ske förrän allt har utvecklat sig rätt på alla plan. Allt sker inte över en natt. Ha tålamod och var i kärlek med tankar och varande. Jag lämnar dig i kärlek Kapten Xia Stort tack och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
Kanalisering 2018-12-10 Kapten Xia Förändring ang situationen i världen förutsätter att det går framåt för människorna. Att det fortgående uppvaknandet blir som det var tänkt. Människorna går igenom en stor fantastisk och svår period med uppvaknandet. När nya energier kommer får många människor smärtor i kroppen. Det kommer att fortsätta tills kroppen har synkat med de nya energierna. Försök med att mildra dessa smärtor med mindre doser av energier har gett resultat men dessa energier är väldigt kraftfulla i sig. De har till uppgift att få människor att vakna upp till en ny verklighet. Arbetet kommer att fortsätta med att kontakta människorna, för att bli så smidigt som möjligt och positivt när tiden är inne. Innan årets slut kommer det ha utvecklat sig till en ny sanning som får människor att förvånas och chockas. Det är av stor vikt att tänka kärleksfullt och positivt. Tankarna är ett kraftfullt vapen. Med kärlek kan underverk inträffa men med hatiska tankar kan skada och förödelse inträffa. Ha tillit till att allt är precis som det ska vara och ha tillit till dig själv. Till dina förmågor och din intuition. Kapten Xia tackar med kärlek Stort tack – jag tjänar i kärlek – JAG ÄR
Kanalisering 2018-12-11 Kapten Xia Den värsta tiden för uppstigningen ligger bakom oss. Att uppstiga till en högre dimension betyder att det finns många olika dimensioner som kan vara väldigt avancerade, även i den tredje dimensionen. Man bör sträva efter att komma till en högre dimension är den man lämnade innan inkarnationen till Jorden. Arbetet med förberedelserna på våra skepp fortskrider och tiden närmar sig med stormfart när vi kan presentera oss för människorna. Det ska bli så fantastiskt. Vi är väldigt nöjda med ert arbete på Jorden och vi är så stolta att få vara så nära er människor när det stora händer. Vi känner sådan kärlek till alla varelser som är på Jorden, både människor och andra varelser. Det kommer att bli sådant fantastiskt möte när vi får träffa er igen. Kanske kan vi få möjlighet att få träffa er i våra skepp och ge er en upplevelse att se får värld. Kanske en tur i rymden (Universum). Det skulle glädja oss oerhört. Vi känner med er när det blåser snåla vindar men var säker på att vi alltid är med er. Ni kan alltid be om vår hjälp. Årets slut närmar sig och vi önskar er ett vackert avslut innan ni går in i det nya året. Ni behöver all styrka ni kan få. Försök att tänka kärleksfulla tankar för att komma närmare GUD. Han väntar på er människor på Jorden. Ni måste öppna er hjärtan och släppa in den kärleksfulla energin som kommer från den Kristalina energin (Gudomliga). Allt detta betyder oerhört mycket för er fortsatta uppstigning och Jorden blir ett paradis igen. Ni har åstadkommit mycket redan och ni måste fortsätta på samma sätt med att arbeta för freden. Freden kommer att segra så småningom. Jag lämnar dig i kärlek. Kapten Xia Stor tacksamhet – i kärlek jag tjänar – JAG ÄR
1
3
4
2
5