Kanaliseringar från Universum
2019-02-12 Kapten XIA Det är med stor glädje vi kan berätta att det går framåt med arbetet för människornas uppstigning. Vi på skeppen förbereder nu för ett nytt besök ang de ljusarbetare som besöker skeppen och hjälper sina galaktiska familjer i arbetet för uppstigningen. Vi på skeppen har haft en mycket arbetsam period med galaktikernas besök från människorna om hur dessa möten ska gå så bra som möjligt. Vi galaktiker behöver all information från er människor för att få en uppfattning om hur ni fungerar och uppfattar Jorden samt oss galaktiker. Människorna har börjat se en annan verklighet och som har börjat synas i människornas uppfattning av Jordens resurser, klimat etc. Det är en utveckling som går åt rätt håll och vi ser med beundran hur ni människor försöker att hålla denna nya medvetenhet för så många människor som ni kan påverka. Ljusarbetarna hjälper redan många människor med att komma igång med uppstigningen. Vi på skeppen ser hur allt påverkas av hur Gaias Planet behandlas. Många människor har börjat engagera sig för Planeten och har börjat förstå hur oerhört viktigt det är för hela mänskligheten att värna om miljön på Jorden. Människorna håller på att vakna upp mer och mer ang den förstörelse som fortfarande fortgår. Det är med stor förvåning vi ser att mycket har förändrats till det bättre men mycket återstår att göra. Vi på skeppen hjälper till så mycket vi kan och vi kan konstatera att det blir bättre och bättre resultat allt eftersom tiden går. Det blir fler och fler människor som blir upplysta om vad som håller på att hända Planeten med uppstigningen till en högre frekvens. Kontakten med människorna på skeppen börjar bli bättre. Galaktikerna har fått en bättre kontakt och förståelse för livet på Jorden som inte är alltför lätt. Speciellt inte för kvinnorna och även barnen. Detta har lett till många fina relationer mellan galaktikerna och människorna som kommer på besök. Besöken syftar till att vi galaktiker ska få en bättre förståelse för människorna och livet på Jorden. Kunskapen för människorna är inte så hög teknologiskt och därför behövs vi galaktiker för att hjälpa mänskligheten med detta. Det ska bli så fantastiskt roligt och vi är glada och tacksamma med detta arbete för mänskligheten. Med kärlek. Kapten XIA och besättningen. Sort tack …. I kärleksfull tjänst ….JAG ÄR
6
8
7
9
2019-02-13 JAG ÄR ASHTAR Arbetet fortsätter som vanligt med galaktikernas besök från er människor och vi förbereder er för den stora händelsen som snart kommer att inträffa. Det betyder att ni människor kommer att känna av den nya verklighet och energier som träffat Jorden den sista månaden. Det är mycket som måste fungera och människorna måste höja sin vibration för att kunna möta oss på skeppen. Än så länge har vi inte kommit så långt som vi hade hoppats på. Vi ser att många som vill höja sin vibration är väldigt trötta och börjar känna sig nedstämda. För dessa människor vill vi bara uppmuntra att vila mycket och försöka ta in ljuset i era kroppar för att orka fortsätta denna resa som påverkar hela Universum. Gaia har verkligen höjt sig till en högre frekvens och ni med den. Det betyder att vi snart kommer att träffas igen vilket kommer att bli en fantastisk återförening. Fortsätt med ert arbete ang ljusarbetet och fortsätt älska er själva och varandra samt lev i kärlek. Ashtar Command från Plejaderna Stort tack och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
10
2019-02-14 Kapten XIA Det är en ära att få dela detta meddelande med dig ang de förändringar som har inträffat bland oss galaktiker. Många skepp har fått lämna atmosfären för att ersättas av andra inom ljusfederationen. Det betyder att det kommer att bli lättare för er människor att träffa oss galaktiker för besöken på skeppen. Det kommer att bli en annan agenda för besöken och därför kan vi bli snabbare klara med besök fysiskt från er människor. Människorna har öppnat sig mer och det sker mycket snabbt nu. Det är med intresse vi följer detta och vi försöker att hjälpa med att skicka ljus och visdom till er människor hela tiden. Människorna har visat att de kan komma överens om att alla måste bidra till en snabbare ökning av de människor som inte har vaknat ännu. Vi ser med förtröstan att det kommer att gå enligt planen. Energierna kommer i ökande takt till Jorden nu och de är kraftfullare än de har varit tidigare. Det är därför vi ser att människorna har ökat sin sekvens till högre medvetenhet och det gläder oss väldigt mycket. Arbetet på skeppen fortgår med att förbereda er människor för besök på våra skepp och det kommer att bli så fantastiskt. Vi förbereder även oss själva för besöken ang de vibrationer som måste matcha till människorna. Det är med stor glädje vi kan meddela att arbetet med landningen av våra skepp till Jorden fortsätter och det börjar närma sig nu. Vi kan även meddela att alla människor har en möjlighet att få följa med upp på skeppen för att få möjlighet att se hur vi lever med våra familjer på våra skepp och som kanske kan bli människornas liv så småningom. Koncentrera er på er uppstigning och fortsätt att leva i kärlek till er själva och andra människor. Med kärlek Kapten XIA och besättningen. Stort tack…. I kärleksfull tjänst…. JAG ÄR
2019-02-19 Kapten XIA Det är med stor glädje vi ser att människorna har börjat ta till sig av de energier som kommer till Jorden och de är mer intensiva för varje dag. De kan kännas av med mer värk, huvudvärk men det kommer att gå över så fort kroppen har acklimatiserats till energierna. Dessa energier innehåller visdom och högre ljus av fotonljus som just nu strömmar över Jorden. Medvetenheten har höjts över hela Jorden och en högre frekvens blir nu mer uppenbar. Vi på skeppen arbetar oavbrutet med uppstigningen för människorna och det är med stor glädje och stolthet som vi tycker att ni arbetar med de energier som strömmar till Jorden från oss galaktiker och andra högre ljusvarelser. Arbetet med besöken till oss galaktiker fortsätter och det är ett stort arbete för ljusarbetarna som måste ge information och råd till de varelser som finns i de galaktiska familjerna. Det är mycket uppskattat och de galaktiska familjerna vill gärna att ljusarbetarna som har bidragit med råd och information kan komma att besöka dem fysiskt på deras skepp. Vi har arbetat med att förbereda skeppen och de energier som krävs för att människorna ska kunna fungera på våra skepp så smidigt som möjligt. Det är en stor och fantastisk händelse när det blir aktuellt. Vi vill gärna ge er människor en positiv bild av oss galaktiker. Många av oss ser lite annorlunda ut än ni människor men vi vill endast ha fred och ge er människor mer kunskap och sådant som behöver göras för allas bästa på planeten och för Moder Jord. Vi alla galaktiker har olika kunskap och vi delar gärna med oss av dessa. Jorden har nu börjat få helande till de platser som har mest behov av helande och det går snabbt nu med de helande energierna. Helandet gäller även er människor. Vi fortsätter med kanaliserandet ang människornas uppstigning och medvetandehöjning för att ge information om hur det fortskrider. Lev i varande och kärlek till er själva och alla människor. Med kärlek. Kapten XIA och besättningen Stort tack och jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
2019-02-24 Kapten XIA Det är med stor glädje som vi kan meddela att den nya agendan för er människor och galaktiker har förändrats. Det betyder att det går lättare i kontakten mellan människorna och galaktikerna om informationen om människornas liv på Jorden. Hur kontakten kan utformas till en större förståelse mellan galaktikerna och människorna. Kunskaperna som vi galaktiker har ang förbättringar av olika åtgärder som behöver göras på Jorden kommer människorna behöva. Dessa kunskaper har förvägrats människorna under eoner och dessa kunskaper måste få ett fäste för att utvecklingen ska gå framåt för människorna och Jorden. Vi på skeppen arbetar vidare med uppstigningen för er människor och vi kan konstatera att det går framåt. Många människor har öppnat sig och stiger till högre sekvenser och medvetenhet. Vi kan hjälpa till med ljus och visdom men det mesta måste människorna själva göra. Genom att öppna upp för kärleken till er själva och andra människor lyfter ni er tillsammans till högre höjder och frekvenser. VI kan konstatera att de flesta människor faktiskt har börjat ifrågasätta mycket av vad som pågår i samhället och som inte är till gagn för någon. De nya energier som ständigt strömmar över Jorden är riktiga kärlekstsunamin och som innehåller starkt ljus och helande. De blir kraftfullare för varje dag och det har börjat få effekt när det gäller människornas uppvaknande till en ny verklighet. Det är med stor tillförsikt vi ser att det har skett en förändring och ljusarbetarna gör ett stort arbete med att sprida sitt ljus till andra människor. Det har även skett en förändring ang de galaktiker som är placerade i atmosfären till Jorden att de har fått en mer positiv bild av människorna. Det betyder väldigt mycket för det fortsatta arbetet med människorna. Arbetet på skeppen ang besök från er människor fortgår och det är inte lång tid tills vi kan ha bemanning från er människor till skeppen fysiskt. Fortsätt att vara i kärlek och älska er själva för att det är ni värda. Vi älskar er. Kapten XIA och besättningen Tack kapten XIA …. I kärleksfulltjänst …. JAG ÄR