Kanaliseringar från Universum
2019-01-14 Kapten XIA Det är av stor vikt att människorna nu tar sin uppstigning på allvar. Vi på skeppen arbetar hela tiden för att få så många människor som möjligt att vakna och därmed förstå vilken betydelse det har för hela mänskligheten och för Moder Jord. Det har skett en del förändringar ang vår galaktiska flotta strax utanför Jorden som betyder att en del skepp nu kommer att gå ned på Jorden och därmed göra sig synliga för människorna. Det har skett en del åtgärder för att detta ska ske och det betyder att människorna nu måste ta oss på allvar. Det kommer att påskynda uppstigningen för många. Det är även en avsikt att avdramatisera synen av oss eftersom många människor tror att vi är så väldigt annorlunda än ni människor. Vi är faktiskt väldigt lika er människor. Kanske något längre än er. Vi måste se hur ni reagerar på oss när ni får se oss. Det betyder att det snart är dags för oss alla att gå ned på Jorden inför allas åsyn. Vi tycker att uppstigningen och uppvaknandet för människorna går alldeles för långsamt. Många har kommit långt i sin uppstigning men de flesta människor måste skynda på sin uppstigning för att få möjlighet att följa med Moder Jord på hennes resa upp i högre dimensioner. Ljusarbetarna gör ett gott arbete men det måste göras mer för att väcka upp fler människor. Alla bidrar på något sätt men de måste fortsätta och intensifiera kraften med att alla blir medvetna om hur viktigt det är med att alla kommer med. Vi kan med glädje se att det har skett en förhöjning av medvetenhet bland människorna och även implementeringen av energierna går bättre och bättre. Det vore önskvärt att ni kunde försöka få mer energi från de medvetenhöjande energierna eftersom de öppnar era sinnen och förståelse för uppstigningen. I fortsättningen kommer vi på skeppen att försöka ta mer kontakt med er människor för att ge mer information och lärande om våra relationer till människorna. Hur mycket vi har samarbetat hela tiden under era livstider. Detta har varit fördolt för er men det kommer snart att bli en klarhet om vad som gäller. Vi är glada över denna kanalisering och det är väldigt viktigt att detta kommer ut så fort som möjligt. Människorna måste få information om vad som händer i fortsättningen. Lev i kärlek och varande. Kapen XIA med besättning Stort tack. Jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
6
7
2019-01-15 Kapten XIA Det är med stor glädje som vi på skeppen har uppmärksammat att människorna har börjat se och även uppmärksammat att det finns en annan verklighet är den som fanns i den tredimensionella verkligheten. Människorna har även börjat få klarhet ang deras egen uppstigning till högre sekvenser. Det betyder att många människor kan få en mer ordnad tillvaro i sina liv och även ha en lugnare tid för deras relationer och arbetsliv. Det är med stor glädje vi ser att det börjar bli mer och mer möjligheter till att människorna nu kan få träffa oss på skeppen. Vi kan inte nog betona hur glada vi skulle bli om ni människor kunde lära känna oss och acceptera oss med allt vad vi har och ser ut. Vi försöker ge en så positiv bild av oss som möjligt men människorna måste få se oss och bilda sig en egen uppfattning. Vi vill er endast väl. De nya energierna som nu kommer till Jorden är en fantastisk och kraftig energi. Den kommer att få många människor att känna sin egen uppgift på Jorden och även se mer vad som verkligen har hänt på planeten Jorden som verkligen har fått en stor läkning. Vi kommer att få en ny och snabbare beslutsfattning ang vårt nedstigande på Jorden. Det är fortfarande inte bestämt när och hur vi kommer att gå ned på Jorden för att vi på skeppen ska kunna möta er människor. Vi måste ha tålamod och tillit till dem som fattar besluten som endast de känner till när det är möjligt att gå ned på Jorden. Vi känner en stor tacksamhet för dessa kanaliseringar och vi tänker fortsätta att informera människorna om vad som händer på Jorden. Kapten XIA med besättning Stort tack Kapen XIA. Jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
2019-01-19 Kapten XIA Det har äntligen inträffat något som har förändrat förutsättningarna för oss på skeppen. Människorna ska nu äntligen få möjlighet att få träffa oss på skeppen. Arbetet med energierna som har hindrat oss från att träffa människorna har äntligen gett resultat. Vi kan möta er på halva vägen eftersom vi har kunnat anpassa oss till era energier som är lite lägre än våra. Det betyder att vi har möjlighet att eventuellt gå ned på Jorden för att möta er eller att ni kan komma upp till skeppen för att träffa oss. Det är en stor glädje för oss att kunna meddela detta och vi kommer att meddela människorna när det sker. Vi försöker att få mer kontakt med så många som möjligt eftersom det inte blir så stor överraskning när det blir aktuellt för nedstigning till Jorden som närmar sig snabbt. Vi på skeppen är otroligt nyfikna på er människor och det ska bli så roligt att få träffa er eftersom vi har följt er så länge och sett er utveckling. Människorna har redan märkt att det kommer att hända något i en nära framtid. Energierna fortsätter att strömma in på Jorden och människorna tar emot dessa bättre och bättre. Vi arbetar vidare med att försöka informera om vad som händer på Jorden och Moder Jord. Om några dagar går Jorden in i en ny bana och en portal öppnas för högre energier som gör att människorna kommer att få en högre medvetenhet. Att meditera under natten den 21 januari påverkar hela universum och Planeten Jorden med allt levande på Jorden. Det betyder att vi på skeppen kommer att följa utvecklingen för människorna eftersom det kommer att bli en stor skillnad för många och medvetenheten kommer att höjas rejält för de flesta. Fortsätt att tänka positivt och känna glädje över livet. Den här tiden är en fantastisk resa till en högre sekvens och dimension för alla. Vi är väldigt stolta över er människor och ser hur mycket ni arbetar trots er trötthet. Vi vill verkligen bidra med hjälp och stöd om ni behöver få en lättare tillvaro. Vi är närmare än ni tror. Fortsätt att leva i kärlek och positivt tänkande till andra människor och andra levande varelser på Jorden. Med kärlek Kapten XIA och besättningen Stort tack. Jag tjänar i kärlek. JAG ÄR
8
9
10