Kanaliseringar från Universum
11
12
2019-08-21 Kapten XIA från Sirius Det är stor glädje för oss att meddela att det har gått fort med människornas och GAIA:s uppstigning till högre frekvenser. Vi på skeppen arbetar med människorna och GAIA för att det ska gå så smidigt som möjligt med frekvenshöjningarna. På grund av att väldigt många människor har blivit medvetna om sin egen och andras medvetenhetshöjning har frekvensen ökat både för människor och djur. Även djuren påverkas av att människorna höjer sin frekvens och som i sin tur höjer även djurens. Det är med stor sannolikhet att det kommer att hända att skeppen kommer att gå ned på Jorden inom en väldigt snar framtid och innan dess behöver alla på Jorden vara i den femte dimensionen för att allt ska gå enligt planen. Den gudomliga planen. Allt går som det ska och nu finns det ingen återvändo tillbaka till den tredimensionella verkligheten längre. Det är mycket som händer på Jorden och även bakom kulisserna som måste komma upp till ytan för att bli rensade, förlåtna och bli välsignade med ljuset för att allt ska fungera. Allt är som det ska vara och människorna bör inte låta sig påverkas av allt detta som kommer att avslöjas utan fokusera på sin egen uppstigning och absorbera så mycket ljus det går från de kärleksenergier som träffar Jorden nu. De bör även intala sig att de är av kärlek och har ljuset inom sig. Kärleken är den enda sanningen. Galaktikerna i skeppen som kommer från många olika stjärnsystem har som uppgift att med ljusarbetarnas hjälp ge människorna och även GAIA så mycket ljus de har. Desto fortare går uppstigningen och den stora Händelsen som alla väntar på. Det är med stor glädje och tacksamhet vi har denna kanal som kan föra våra meddelanden till människornas kännedom om hur långt de har kommit i sin uppstigning. Fortsätt att sprida ert ljus till alla ni möter och som får ta del av er ljusarbetares hjälp i den tid som kommer. Många människor blir rädda för vad som händer och detta är det tillfälle då ljusarbetarna behövs som bäst. Fortsätt att älska varandra och er själva. Lev i varande. Med kärlek från kapten XIA och besättningen Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
13
2019-09-06 Galaktikerna från Plejaderna Det är med stor glädje vi kan meddela att det går snabbt med människornas uppstigning till högre frekvenser. Moder Jord har även stigit ytterligare och vi kan se en förändring både fysiskt och andligt på planeten. Energierna är starka och det är de kristallina kärleksenergierna som träffar Jorden just nu. Lejonportalen som öppnades i början av augusti är fortfarande öppen och genom denna portal skickas dessa oerhört starka energier till Jorden för att stärka och även ge högre frekvens till människorna och Moder Jord. Vi på skeppen arbetar oavbrutet med att ge människorna och även Moder Jord ljus från den Stora Centralsolen för att stärka och för att människorna ska få möjlighet att öppna sina hjärtan till en högre frekvens och även känna den ovillkorliga kärleken som blir den nya verkligheten och som är i samklang med Allt som Är, dvs Källan, Fader GUD och Moder GUD. Det är mycket arbete som återstår för att få en snabb och säker uppstigning för människorna. Moder Jord är i sin nya frekvens redan men behöver få människorna med sig och det är endast människorna själva som kan göra detta arbete. Vi har stor hjälp av alla ljusarbetare/krigare som finns på Jorden och bland oss galaktiker. De gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa oss att skicka ljus till människorna och Moder Jord och samtidigt bidra med sitt eget ljus till oss galaktiker som även vi behöver ljus och styrka för vårt arbete. Det kan tyckas att det går långsamt men tiden går allt snabbare som de flesta människor har märkt och det är inte så långt kvar till det sker en förändring med verkligheten på Jorden och med människorna. Den stora Händelsen är inte så långt borta och människorna kommer att få en stor överraskning. Det beror på hur långt man har kommit i sin höjning hur man kan uppfatta Händelsen personligen. Allt hänger på ens personliga frekvens. Alla är inte vakna än och det kan bli en oerhört svår upplevelse av uppstigningen. Om man inte är i samklang med den rätta frekvensen kan det bli väldigt förvirrande och kommer att bli svårt att orientera sig om var man befinner sig i livet. Det är nu ljusarbetarna måste kliva in och hjälpa dessa människor som kommer att behöva mycket vägledning och rådgivning för att komma vidare i livet och börja förstå att en ny verklighet från den tredimensionella frekvensen till den fjärde- och femdimensionella frekvensen och verkligheten. Vi är glada för denna kanal som förser människorna med information om hur långt människorna och även Moder Jord har kommit i sin uppstigning. Lev i nuet och känn de starka kärleksenergierna som är för att ni ska höja er medvetenhet. Från galaktikerna i den Plejadiska flottan Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
2019-09-27 Kapten XIA från Sirius Det är med stor glädje som vi kan meddela att uppstigningen och uppvaknandet för människorna har ökat markant. Allt går enligt planen. Den Gudomliga Planen som vi alla ingår i. Vi på skeppen arbetar fortlöpande med att hjälpa GAIA och människorna med uppstigningen till högre frekvenser. GAIA har redan lyft till en högre frekvens till den femte dimensionen och hon vill att människorna följer med. Alla ska följa med men det arbetet måste människorna göra själva. Galaktikerna som ligger utanför atmosfären hjälper till att skicka ljus till människorna på Jorden men även ljusarbetarna bidrar med sitt ljus både till människorna och till galaktikerna i atmosfären. Det starka kärleksljus som hela tiden strålar över Jorden ökar hela tiden i styrka och även strålningen från solen är just nu väldigt intensiv. De har höjts när höstdagjämningen inträffade och de är något som alla får ta del av. Uppstigningssymptom kan vara olika svåra eller lätta. Det beror på vilken frekvens man befinner sig i. Försök att bara vara i nuet och acceptera dessa symptom och vara förvissad om att de kommer att bli bättre ju mer kroppen blir mer anpassad till kärleksljuset. Det blir ljusare på Jorden och alla kommer att känna av en stor glädje i och med att frekvensen har blivit högre men dessförinnan kan det bli mer turbulent i samhället och kännas som om det bara blir mörkare i stället. En del av det mörka måste komma upp till ljuset för att rensas bort och för att ljuset ska få ta den plats som det är avsett. Ljuset kommer att segra oavsett hur mörkt och svårt det är. Vi är väldigt glada för denna kanal som vidarebefordrar våra meddelanden om människornas uppstigning. Lev i kärlek till er själva och till varandra som de ljusbärare ni är. Kapten XIA med besättning Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
2019-09-27 Galaktikerna från Plejaderna Vi är glada att få meddela att uppstigningen är stigande i frekvenser för människorna och för Moder Jord. Moder Jord är uppstigen till den femte dimensionen och människorna har höjt sig i sin frekvens till fjärde och femte dimensionen. Många människor har vaknat och har upptäckt att det har förändrats. En ljusare tillvaro som har tillkommit mer och mer den senaste tiden trots att det även har framkommit mycket mörka avslöjanden. Det kan verka som om det har blivit hårdare i samhället och på Jorden men allt måste komma upp till ytan för att bli transformerat till ljus och kärlek. Vi som arbetar på skeppen i atmosfären för människorna och Moder Jords uppstigning till högre frekvenser har börjat se en stor förändring på människornas ljus och medvetenhet. Allt fler har vaknat till vår stora glädje och allt fler svarar väldigt bra på de kärleksenergier som träffar Jorden just nu. Höstdagjämningen innebär ett högre och starkare kärleksljus som successivt kommer att öka i intensitet. Många kan känna av dem men att försöka ha en tillit till att det kommer att bli bättre ju längre tid som kroppen acklimatiseras till energierna. Ljusarbetarna som arbetar med galaktikerna i atmosfären hjälper till med att sprida detta kärleksljus till människorna och Moder Jord. Deras arbete är mycket uppskattat av galaktikerna som i sin tur ger ljus och högre medvetenhet till ljusarbetarna. Denna kanal bidrar till att sprida dessa meddelanden till människorna som får en uppfattning om hur långt de har kommit i sin uppstigning till högre frekvens och medvetenhet. Med kärlek från den Plejadiska federationen Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
14
15