Kanaliseringar från Universum
11
12
2019-10-08 Den galaktiska ljusfederationen och Plejadernas ljusstyrka Det är med stor glädje vi ser att mänskligheten har vaknat ytterligare i medvetenhet och därmed stigit i frekvens med Moder Jord. Vi galaktiker som befinner oss strax utanför atmosfären arbetar fortlöpande med att bistå mänskligheten och Moder Jord med ljus och med ljusarbetarnas hjälp har det gått fortare än vi hade trott och beräknat. Människorna måste själva arbeta för att stiga i medvetenhet men vi hjälper gärna till med detta. Ljusarbetarna hjälper även oss galaktiker med arbetet till mänskligheten och även Moder Jord. Galaktikerna som nu har blivit väldigt många fler i atmosfären i form av ljusskepp har kommit för att hjälpa de jordbundna ljusarbetare som endast har kommit till Jorden som markbesättning. Vi har hört deras rop på hjälp och därför har alla dessa ljusskepp kommit till undsättning så att markbesättningen kan åka hem igen. Markbesättningen av ljusarbetare har endast kommit till Jorden för att underlätta arbetet för galaktikerna för deras hjälp med ljus till mänskligheten och Moder Jord. Det fortsätter att komma kärleksenergier till Jorden och som hela tiden ökar i styrka. Vi ser att mänskligheten mer och mer kan acklimatisera sig till de starka energierna. De kan orsaka en del obehag men var säker på att det kommer att gå över i en inte alltför avlägsen framtid. Galaktikerna arbetar även med att skydda Moder Jord från att alltför låga energier tar sig igenom atmosfären. Nu ska endast de höga energierna med ljus invadera Jorden och dessa energier hjälper även ljusarbetarna till att sprida på Jorden. Utvecklingen har gått väldigt snabbt och vi ser med glädje hur mänskligheten även på de mest utsatta områdena på Jorden börjar ifrågasätta den behandling de har fått genomlida under väldigt många årtionden. Vi önskar att människorna börjar visualisera hur en fantastisk värld skulle se ut för mänskligheten. De önskemål och positiva tankar för allas välbefinnande har väldigt stor kraft. Inte bara på Jorden utan de påverkar hela Universum. Vi är glada att genom denna kanal kunna ge människorna information om deras uppstigning till högre medvetenhet och frekvens. Lev i kärlek till varandra och älska er själva. Kärleken är sanningen. Allt annat är en illusion. Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
13
2019-10-10 Kapten XIA från Sirius stjärnsystem Det är med stor glädje vi ser att människorna har stigit i medvetenhet och frekvens. De energier som träffar Jorden är väldigt kraftfulla och människor reagerar olika beroende på vilken nivå av frekvens man tillhör. De flesta människor är redan på väg till den 4:e och 5:e dimensionen och är väldigt mottagliga för energierna. Vi galaktiker som arbetar på skeppen har mycket att göra. Det har kommit väldigt många ljusskepp till atmosfären som behöver hjälp med koordinater och beräkningar för placeringar av våra skepp så småningom. Eftersom många jordbundna galaktiker har velat ha hjälp av sina galaktiska familjer och velat åka hem till sina ljusskepp så har dessa fått förstärkning. Det är ett tungt arbete för ljusarbetarna från ljusskeppen att arbeta med att försöka ge ljus till de platser som är mest beroende av ljuset. Det har aldrig förekommit så mycket mörker och lidande på någon planet tidigare och de behövs större krafter för att hjälpa människorna på dessa platser. Moder Jord gör vad hon kan för att mildra detta lidande men det är människorna själva som måste komma till insikt och förändra sitt sätt till varande och inse att den mörka tiden har vänt till något ljusare. Det har blivit en förändring angående de människor som vill tjäna på andra människor och som inte hjälper för allas bästa utan för egen vinning. Dessa människor har tagits omhand för att föras till andra platser och även omvandlas till ljuset. Det kommer att bli fler och fler avslöjanden om missförhållanden i världen och människor har börjat reagera på att alltid vara fångna av människor med makt. Ljuset har kommit för att stanna. Ingenting kan stoppa det längre. Det arbetas mycket i kulisserna för att förbättra förhållandet för de människor som är mest utsatta, bl.a. med ett nytt finansiellt system som kommer att gynna alla. Ingen mer fattigdom utan mat och vatten till alla med nya system för energi och vattenförsörjning. Dessa nya system har funnits länge men de har hemlighållits för människorna av de som har makt att styra över andra. Både inom politiken och bland de som har mycket makt på grund av rikedom som de har fått på andra människors bekostnad. Ljusarbetarna som arbetar i atmosfären hjälper oss galaktiker med att sprida ljuset till människorna för att allt ska gå enligt planen. Den Gudomliga planen och allt går som det ska. Detta år 2019 är ett avgörande år i många avseenden. Mycket av det som är sagts ska komma är redan här och mer är på väg vad gäller den stora händelsen. Efter höstdagjämningen har energierna kommit med starkare kraft och portalerna har öppnats för mer kristallinskt ljus till människorna och i början av nästa år 2020 kommer den sista av de fyra stora vågorna till Jorden. Därefter träffar den stora strålen från den stora Centralsolen allt levande på Jorden. Det gäller att vara förberedd på att människorna går in i en ny tillvaro på Jorden. Ni skiftar från en kolbaserad kropp till en kristallin kropp som kan vara väldigt förvirrande för de som inte har vaknat och insett att allt har förändrats och de inte vet var de ska ta vägen. Det är då ljusarbetarna behövs som allra mest för att hjälpa med förklaringar om vad som har skett. Ge vägledning och rådgivning till dessa människor. Vi är väldigt glada för denna kanal som har möjlighet att meddela människorna om hur långt de har kommit i sin uppstigning. Lev i kärlek och i nuet. Tiden har ingen betydelse längre i den 4:e och den 5:e dimensionen. Kapen XIA och besättningen Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
14
2019-10-30 Kapten XIA från Sirius stjärnsystem Det är med stor glädje vi kan se att människorna har stigit ytterligare i medvetenhet och frekvens. Med allt som händer nu för GAIA och människorna i sin uppstigning är detta väldigt mycket mer än vad vi hade förväntat oss. Energierna som laddas ned till Jorden är väldigt starka och de kommer från de högre frekvenserna på 9:e dimensionen och högre. Vi galaktiker kan se att allt fler människor får ta del av sina tidigare kunskaper och visdom från alla sina tidigare liv på Jorden och andra stjärnsystem. Det är väldigt glädjande och hoppfullt att uppstigningen går som planerat för människorna. Det är en stor och fantastisk nyhet att snart kommer det att synas ljusskepp vid horisonten som först visar sig som ett moln och därefter som ett ljussken för de människor som kan se. Så småningom visar sig skeppen för alla människor så att alla kan se dem. Efter det är det inte så långt kvar till en masslandning på Jorden med våra skepp. Galaktikerna är väldigt glada att utvecklingen går så snabbt för människorna och även Moder Jord. Vi arbetar fortlöpande med att skicka kärleksenergier till Jorden och människorna för att nå så många som möjligt. Fortfarande är det många människor som inte har en aning om vad som händer på Jorden och att allt blir förändrat allt eftersom. Det är dessa människor som vi måste få att vakna och få dem att inse att allt är förändrat till en ljusare och vackrare Jord samt bättre tillvaro för alla människor. Det blir ett stort arbete för ljusarbetarna att få de människor som inte har haft en aning om vad som har pågått på Jorden och för GAIA. Uppstigningen varierar väldigt för människor som befinner sig i olika höga frekvenser. Vissa människor vill inte att något förändras i deras tillvaro och de är nöjda med den 3:e dimensionen som de befinner sig i. Alla kommer att stiga upp i frekvens när tiden är mogen för dem. Ljusarbetarna gör ett fantastiskt arbete för oss galaktiker men även för människorna med att vara positiv, kärleksfull och bara sprida sitt ljus till andra människor som de kommer i kontakt med. Det behöver inte vara några stora prestationer utan endast vara på Jorden och sprida ljuset till så många som möjligt. Detta påverkar Jorden och även hela Universum. Galaktikerna arbetar även med att försöka förändra relationerna till människorna för att mötet så småningom blir så positivt som möjligt. Vi vet att många människor är rädda för oss galaktiker men det enda vi vill är att få träffa våra bröder och systrar på Jorden igen. Vi har träffats många gånger tidigare i våra liv, antingen på någon planet i våra stjärnsystem eller på våra ljusskepp. Vi är glada för denna kanal som kan förmedla våra meddelanden till människorna om deras uppstigning till högre frekvenser. Lev i kärlek till er själva och till varandra. Kärleken är det enda sanna. Kapten XIA och besättningen Stort tack …… I kärlek jag tjänar…… JAG ÄR
2019-11-16 Plejadernas ljus- och stjärnflotta Det blir mörkare och mörkare. Håll i hatten. Alla människor kommer att få uppleva en väldigt turbulent tid nu och alla ljusarbetare måste vara fokuserade på att hjälpa med sitt ljus till andra människor som har tappat tron på framtiden. Er uppgift är stor, inte bara på Jorden utan även i atmosfären. Stora förändringar drabbar alla. Det mörka måste komma upp till ytan för att beskådas av alla och som ljusarbetare måste de kunna bidra med förståelse och förlåtelse för detta avslöjande som kommer att komma inom en väldigt snar framtid. Detta åtagande för ljusarbetarna blir bland det svåraste de har gjort men även det mest viktiga om detta ska kunna transformeras till ljuset. Många avslöjanden kommer att komma fram i ljuset och alla måste vara medvetna om att vissa personer i sin närhet kan vara involverade i vissa händelser. Då gäller det att vara stark och ha möjligheten att kunna förlåta dem som är skyldiga till avskyvärda brott. Ljusarbetarna behövs mer än vanligt bland människorna för vägledning och rådgivning. När dessa händelser inträffar visar det sig var alla ljusarbetare kommer att vara placerade för att kunna ge de människor som inte har haft någon aning om vad som sker. Var i tillståndet: JAG ÄR kärleken JAG ÄR ljuset JAG ÄR Detta mantra är en välsignelse som kommer att stärka ljusarbetarna men även alla människor på Jorden och även Universum. Stort tack ….. i kärlek jag tjänar….. JAG ÄR
2019-11-17 Detta budskap kom under en meditation från mina guider och änglar Molnen hopar sig och det blir mörkare. Var förberedd du människa för bistrare tider. Både på Jorden och i atmosfären. Stort arbete ligger framför er ljusarbetare både på Jorden och i atmosfären. De ljusarbetare som placeras i atmosfären måste vara förberedda på mycket krig och oroligheter. Kunskaper om koordinater blir nödvändiga och de ljusarbetare som placeras i atmosfären kommer att få sina kunskaper mycket snart. Ljusarbetarnas placering redovisas av guider och galaktiker bland annat och dessa redovisningar kommer mycket snart. Det blir en turbulent tid och det gäller att vara stark. Många ljusarbetare kommer att få stora uppgifter i form av att ge vägledning och rådgivning till både galaktikerna och människorna. Andra får matematiska metoder för undervisning i atmosfären. Allt har gått snabbare än förväntat och det är ett glädjande besked att alla ska få sina behov tillgodosedda, både på Jorden och i atmosfären. Ljusarbetarna som arbetar i atmosfären får snart sin bekräftelse vad de ska göra för galaktikerna. Stora kunskaper är på väg och de levereras inom en snar framtid. Det är bråttom. Stort tack .….. I kärlek jag tjänar…… JAG ÄR
2019-11-21 Meddelande från varelserna i havet Det är mörka tider som väntar även för oss i haven. Vi får ta emot allt fler detonationer i havet som dödar oss av ljudet det medför. Alla dessa militära experiment och även alla motorer på fartyg och båtar är ett svårt tillstånd för oss. Vi vet att det finns grupper som arbetar med att försöka hjälpa oss men det är en besvärlig tid nu och framöver för oss varelser som valar, delfiner bl.a. Det är dessutom många baser från utomjordiska varelser som har invaderat Jorden och då framförallt haven och sjöarna. Det är fler än vad människorna vet om. De är inte fredligt inställda utan vill ha denna planet för sig själva. Gå ut med information till människorna att detta förekommer. Det kommer att avslöjas så småningom men det är bråttom för vår levnad i haven. Din vän Avis sjövarelsen
15